Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmän perusperiaatteita ovat ympäristöasioiden tason jatkuva ja järjestelmällinen parantaminen, lainsäädännön noudattaminen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy. Järjestelmän ytimenä on valtuustokausittain vahvistettava kaupungin ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikka ja sen ympäristöpäämäärät ohjaavat kaupungin merkittävimpien ympäristönäkökohtien huomioimista toiminnassa ja päätöksenteossa.

Ympäristöjärjestelmän keskeiset periaatteet on esitelty kokonaisuudessaan julkaisussa ympäristökäsikirja.

Kaupungin ympäristötiimi on valinnut kaupungin yhteisiksi merkittäviksi ympäristönäkökohdiksi ympäristötietoisuuden, hankintojen ympäristövaikutukset, kaupunkirakenteen ja liikenteen, luonnon monimuotoisuuden, ympäristöriskit sekä energian käytön ja ilmastonmuutoksen. Vuosittain tarkistettavien ympäristöohjelmien avulla pyritään lieventämään ympäristövaikutuksia sekä vahvistamaan myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Kaupungin ympäristöjärjestelmä on kevennetty versio kansainvälisestä ISO 14001 ympäristöjärjestelmästandardista.

ympjärjkaavio


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0