Riihimäen resurssiviisauden tiekartta

Kevään 2019 aikana Riihimäelle valmistuu tiekartta resurssiviisaaseen tulevaisuuteen. Resurssiviisauden tiekartassa linjataan tavoitteita ja toimia, joilla edistetään kaupunkiyhteisön vähähiilistä ja materiaalitehokasta tulevaisuutta, kestävää hyvinvointia ja vahvistetaan alueen elinvoimaa. Resurssiviisauden tiekartan tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2050 Riihimäellä ei synny kasvihuonekaasupäästöjä eikä jätteitä, ja että luonnonvaroja kulutetaan kestävästi maapallon kantokyvyn rajoissa. Jätteettömyyden, päästöttömyyden ja kestävän kulutuksen saavuttaminen edellyttää toimintatapojen muutosta meiltä kaikilta.

Tiekartan yritys-, yhteisö- ja oppilaitoskysely käynnissä tammikuun loppuun!

Kysely riihimäkeläisten yritysten, oppilaitosten ja yhteisöjen toimista, sitoumuksista ja suunnitelmista resurssiviisauden ja kiertotalouden suhteen on käynnissä. Kyselyyn voi osallistua tammikuun loppuun saakka. Kiitos kaikille kyselyyn vastaajille!

Lisätietoja kyselystä saa ympäristöasiantuntija Jenni Takalalta, puh 019 758 4162, jenni.takala@riihimaki.fi.

Riihimäen kaupunki kohti vähäpäästöistä ja kestävää tulevaisuutta -työpajat

Riihimäen kaupunki järjesti keväällä 2018 kolme työpajaa, joissa hahmoteltiin yhdessä pitkän aikavälin tiekarttaa resurssiviisaaseen tulevaisuuteen. Työpajojen tuloksia hyödynnetään tiekartan laadinnassa. Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille arvokkaasta panoksestanne!


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1