Riihimäen resurssiviisauden tiekartta

Vuoden 2018 aikana Riihimäelle laaditaan tiekartta resurssiviisaaseen tulevaisuuteen. Resurssiviisauden tiekartassa linjataan tavoitteita ja toimia, joilla edistetään kaupungin vähähiilistä ja materiaalitehokasta tulevaisuutta, kestävää hyvinvointia ja vahvistetaan alueen elinvoimaa. Resurssiviisauden tiekartan tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2050 Riihimäellä ei synny kasvihuonekaasupäästöjä eikä jätteitä, ja että luonnonvaroja kulutetaan kestävästi maapallon kantokyvyn rajoissa. Jätteettömyyden, päästöttömyyden ja kestävän kulutuksen saavuttaminen edellyttää toimintatapojen muutosta meiltä kaikilta.

Riihimäen kaupunki kohti vähäpäästöistä ja kestävää tulevaisuutta -työpajat

Riihimäen kaupunki järjesti keväällä 2018 kolme työpajaa, joissa hahmoteltiin yhdessä pitkän aikavälin tiekarttaa resurssiviisaaseen tulevaisuuteen. Työpajojen tuloksia hyödynnetään tiekartan laadinnassa. Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille arvokkaasta panoksestanne!


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1