Riihimäen resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartta

3.6.2019 julkaistiin resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartta ”Riihimäen matka kohti kestävää tulevaisuutta”. Siinä linjataan tavoitteita ja toimia, joilla edistetään Riihimäen vähähiilistä ja materiaalitehokasta tulevaisuutta, kestävää hyvinvointia ja vahvistetaan alueen elinvoimaa. Resurssiviisauden tiekartan tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2050 Riihimäellä ei synny kasvihuonekaasupäästöjä eikä jätteitä, ja että luonnonvaroja kulutetaan kestävästi maapallon kantokyvyn rajoissa. Jätteettömyyden, päästöttömyyden ja kestävän kulutuksen saavuttaminen edellyttää toimintatapojen muutosta meiltä kaikilta.

Tiekartan tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä ja tuoda hyvät käytännöt näkyviksi, jolloin voimme oppia toisiltamme ja laajentaa hyviä käytäntöjä koko kaupungin kattaviksi. Tiekartta on myös osa Riihimäen osallisuutta FISU- (Finnish Sustainable Communities) ja Circwaste-edelläkävijäkuntaverkostoissa. Tiekarttaan ovat ensimmäisessä vaiheessa osallistuneet Riihimäen kaupunki, Kiertokapula Oy, Riihimäen seurakunta, Fortum Oyj, Rasmix Oy, Suomen ympäristöopisto Sykli Oy, Sako Oy, Flow Cosmetics Oy, Valio Oyj, Gasum Oyj, Osuuskauppa Hämeenmaa, Green Disposal Oy ja Icon kiinteistörahastot.

Jatkossa tiekarttaa päivitetään noin kerran vuodessa. Jokainen riihimäkeläinen yritys, yhteisö ja oppilaitos voi antaa omat toimenpiteensä, suunnitelmansa, ideansa tai yhteistyöehdotuksensa sähköpostilla Riihimäen ympäristöasiantuntijalle.

 

Lisätietoja:

Jenni Takala
ympäristöasiantuntija
050 380 9865

jenni.takala@riihimaki.fi

Riihimäen tiekartta kohti kestävää tulevaisuutta

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1