Vieraslajit

Vieraslajit ovat eliölajeja, jotka ovat levinneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan uusille alueille ihmisen mukana. Leviäminen voi olla tietoista (esim. puutarhakasvit kaupan mukana, uusien riistalajien tuonti) tai tahatonta (salamatkustajat tavarankuljetuksissa ja laivojen painolastivesissä). Ihmisen mukana kulkeutuminen auttaa lajia ylittämään sen leviämiselle luontaiset esteet, kuten valtameren, vuoriston tai kokonaisen mantereen. Myös Riihimäen kaupungin puisto-osastolla on sivuillaan lisätietoa vieraslajeista.

Haitallisiksi vieraslajeiksi kutsutaan lajeja, jotka kilpailevat alkuperäisen lajiston kanssa aiheuttaen jopa paikallisia alkuperäislajien häviämisiä tai aiheuttavat muutoin selkeitä haittoja mm. ekosysteemeille. Ekologisten haittojen lisäksi haitallisista vieraslajeista voi aiheutua terveydellisiä, esteettisiä ja taloudellisia haittoja. Ne voivat haitata myös luonnon virkistyskäyttöä.

Vierasperäisiä lajeja ei saa levittää Suomen luontoon

Luonnonsuojelulaki (LSL 43 §) kieltää vierasperäisten lajien levittämisen luontoon, jos on olemassa vaara, että niistä voi syntyä pysyvä kanta.

Vieraslajien esiintymien hävittämisessä tarvitaan kaikkien aktiivisuutta. Haitallisten vieraslajien esiintymät ja niiden hävittäminen ovat viime kädessä maanomistajan vastuulla, mutta paikallisesti järjestettävillä talkoilla ja naapuruston yhteistyöllä päästään usein laajojen esiintymien osalta parhaaseen tulokseen.

Ilmoita vieraslajihavaintosi!

Kaupunkilaiset voivat ilmoittaa paikkatietopohjaisen kyselyn avulla vieraslajihavainnoistaan kaupungille. Linkki kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/4615/

Valtakunnallisesta vieraslajiportaalista löytyy paljon tietoa vieraslajeista ja niiden torjuntakeinoista. Asukkaat voivat portaalin kautta ilmoittaa valtakunnallisesti havainnoistaan. https://www.vieraslajit.fi/

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1