Vahteriston luonnonsuojelualue

Tämä Riihimäen ensimmäinen luonnonsuojelualue perustettiin Riihimäen kaupungin hakemuksesta ja Hämeen ympäristökeskuksen päätöksellä 26.5.2008. Vahteriston 121 hehtaarin suojelualue käsittää pääosan Vahteristonmäkeä ja Huhtionmäen länsipuolen sekä itäreunan ja on hyvin monipuolinen luontokokonaisuus.

Alueella on pääosin tuoreita ja lehtomaisia kangasmetsiä, mutta lisäksi monipuolisesti pieniä suoalueita. Arvokkaimpia alueita ovat Huhtionmäen lähteikkö sekä Vahteristonmäen korpinotko.

Yleisimpiä lajeja ovat mustikka, puolukka, korvissa lisäksi metsäkorte ja lehtomaisilla kankailla käenkaali. Kalliomäillä metsäkastikka, metsälauha. kielo, metsätähti, vanamo ja kanerva. Harvinaisimpia lajeja ovat korpien pitkäpääsara, luhtatähtimö ja hentosara.

Oxalis acetosella
Käenkaali (Oxalis acetosella) on paikoitellen yleinen laji Vahteristonmäen ja Huhtionmäen lehtomaisilla kankailla.

Orthilia secunda
Nuokkutalvikki (Orthilia secunda) on yksi tavallisimmista tuoreiden ja lehtomaisten kangasmetsien lajeista, myös Vahteriston alueella.
Cladonia spp.
Poronjäkälät (Cladonia spp.) peittävät Huhtionmäen ja Vahteristonmäen kalliopaljastumia.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 5 Kyllä 2 Ei 5