Vähäjärven eteläranta

Vähäjärven eteläranta käsittää kalliomäen Vähäjärven etelärannalla ja sen jatkeena olevan puronvarsinotkon järven länsipäässä. Metsän laidunnuksesta on luovuttu v. 2007 paikkeilla.

Alueen itäosan mäki kuuluu metsäkeskuksen ympäristönsuojelun piiriin hakkuurajoituksineen. Alueelle on rajattu kaksi lehmusmetsikköä. Metsä on melko luonnontilaista paikoin, pääosin rehevää, kuusivaltaista käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangasmetsää, jossa on lehtolaikkuja.

Pensaskerroksessa kasvaa taikinamarjaa ja lehtokuusamaa ja kenttäkerroksessa mm. tesmaa, metsäkurjenpolvea, sinivuokkoa ja kevätlinnunhernettä. Kallion ylärinteillä on kuivempaa ja karumpaa mustikkatyypin ja puolukkatyypin kangasmetsää.

Vähäjärven eteläranta, lehmukset
Vähäjärven kallioisilla rinteillä esiintyy kuusikoiden lisäksi myös pari lehmusmetsikköä.

Vähäjärven eteläranta
Vähäjärven rauhallinen ranta vetää puoleensa myös vesilintuja.
Caltha palustris
Rentukka (Caltha palustris) on alkukesällä puronvarsien tavallisimpia kukkakasveja. Tässä sen myöhäiskukintaa Vähäjärveen laskevalla puronorolla.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1