Riuttanmäki, Riuttanlukot

Riutan alue on osa Salpausselältä luoteeseen kulkevaa pitkää harjujonoa. Riutta on suppamaastoa, jossa on suuret korkeuserot. Alueella toimii urheilukeskus ja ajoharjoitusrata sekä tanssilava. Lisäksi alueella on lukuisia ulkoilupolkuja, maastossa jousiammuntatauluja, muutama urheilukenttä ja sorakuoppia. Riutan tekee luonnoltaan arvokkaaksi harjujen ja suppien lisäksi sinne kätkeytyneet lukuisat ja monipuoliset suot.

Metsien osalta paras alue on suhteellisen luonnontilainen Riuttanlukkojen suppamaastoalue, jossa valtapuu on kuusi. Seassa kasvaa mäntyä, suuria koivuja ja nuorehkoa haapaa. Alueen eteläpäässä on jyrkähkörinteinen suppasuo, joka on tyypiltään sararämettä. Puusto on pientä hieskoivua. Kenttäkerroksessa vallitsee jouhi- ja pullosara ja pohjakerroksessa jokasuonrahkasammal.

Toinen kohteen soista on Lopen kuntaan rajoittuva, kaunis ja verraten runsasravinteinen suo. Reuna on rämekorpea, jossa kasvaa mäntyä, koivua ja kuusta. Kenttäkerros on varpujen, mm. suopursun, juolukan, variksenmarjan ja kanervan, vallitsemaa. Valtaosa suosta on lyhytkorsinevan ja rimpinevan mosaiikkia. Lyhytkorsinevaosuuksilla kasvaa enimmäkseen karpaloa ja suokukkaa. Märillä rimpipinnoilla kasvaa vaativampaa suokasvilajistoa, kuten villapääluikkaa ja valkopiirtoheinää. Suon eteläpäässä on tervaleppäkorpireunus, jossa tervalepän lisäksi kasvaa haapaa, hieskoivua ja raitaa.

Cuscuta europaea
Laskettelurinteiden kaakkoisosassa kasvaa laajalla alalla runsas esiintymä harvinaista humalanvierasta (Cuscuta europaea). Lajia kasvaa yleensä vanhan asutuksen piirissä, ja humalanvieras loisii nokkosen ja humalan lisäksi kymmenillä muilla monivuotisilla putkilokasveilla.

Potentilla thuringiaca
Saksanhanhikki (Potentilla thuringiaca) on yleensä tullut kartanoiden niityille kylvösiemenen mukana Itä-Euroopasta. Lajia kasvaa myös Riuttanlukon laskettelurinteellä muiden niittykasvien joukossa.
Suppamaastoa ja harjunrinteitä
Riuttanlukot on suppamaastoa ja harjunrinteitä, jossa on suuret korkeuserot. Alueella toimii urheilukeskus. Lisäksi alueella on lukuisia ulkoilupolkuja.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0