Paalijoen kanjoni ja metsät

PaalijokiPaalijoki sijaitsee Riihimäen kaakkoisosassa Hyvinkään rajalla. Paalijoki virtaa kapeassa, korkeiden gabrosta koostuvien kalliojyrkänteiden muodostamassa kanjonissa kohti Vantaanjokea, mutta keväisin tulvivan joen rantamilla on myös niittymäistä kasvillisuutta (kuva oikealla). Joen länsipuoli on puustoltaan enimmäkseen kuusivaltaista tuoretta kangasmetsää, tosin lohkareisilla kalliojyrkänteillä vallitsee mänty. Joen itäpuoli on karumpaa mänty- ja kuusivaltaista puolukkatyypin sekametsää, jossa sekapuuna on jokunen koivu ja pihlaja. Metsät ovat myös vanhempia ja luonnontilaisemman oloisia. Paalijoen rannoilla on komeat, pystysuorat kalliojyrkänteet useammassa kohdassa kanjonia.

Vedessä kasvaa ratamosarpiota, rantapalpakkoa ja vesitähteä. Kostealla rantaniityllä kasvaa mm. mesiangervoa, rönsyleinikkiä, rantaminttua, virmajuurta, ranta-alpia, ruokohelpiä, nurmilauhaa, purtojuurta ja metsäapilaa. Kosteilla luhtaniitty laikuilla ovat yleisiä suokeltto, suohorsma ja jouhisara. Lähellä Ojaniittyä on pari kotkansiipeä ja korpikaislaa kasvavaa saniaislehtolaikkua. Lähempänä Hyvinkään rajaa on rehevää käenkaali-mesiangervotyypin kosteaa suurruoholehtoa. Kenttäkerroksessa kasvaa mesiangervon lisäksi lehtotähtimöä, syyläjuurta, käenkukkaa, nokkosta ja paikoin keltaängelmää.

Kuusivaltaisessa kangasmetsässä Paalijoen länsipuolella kasvaa peittävän seinäsammalmaton seassa runsaasti nuokkutalvikkia sekä mm. yövilkkaa ja valkolehdokkia. Sienistä esiintyy runsaasti lampaankääpää sekä hiukan suppilovahveroa.

Naava- ja luppokasvustoja
Paalijoella puissa kasvaa 20–25 cm pituisia naava- ja luppokasvustoja monin paikoin runsaastikin osoittaen puhdasta ilmanlaatua.

Sammaleet
Paalijoen varjoisella länsirannalla lohkareikot ovat peittyneet sammalten alle.

Kalliojyrkänteet
Paalijoen länsirannan kalliojyrkänteet muodostavat paikoin pystysuoria seinämiä. Paalijoen kanjoni on harvinainen rotkolaakso, jonka kalliot koostuvat gabrosta.

Rhodobryum roseum
Ruusukesammal (Rhodobryum roseum) viittaa kasvillisuuden olevan Paalijoen kalliojyrkänteiden alla paikoin lehtomaista kangasta.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 8 Ei 2 Kyllä 8 Ei 2