Meijerintien keto

Herajoen keto on ketomainen tienluiska Herajoen Valio Oy:n meijerin vieressä. Heinäkuun puolivälissä ketoluiska on hyvin värikäs mäkikuismien ja keltamataran ym. kukkien kukkiessa. Kasvillisuus on yllättävän tiheää ja ketolajeista koostuvaa. Heinien ja mäkitervakon vähäisyyden ja muiden ketolajien runsauden vuoksi suorastaan epäilee, että keto olisi kylvämällä perustettu. Niin myös on tehty, eli kaupungin puistotoimen toimeksiannosta siemenseos on kylvetty ruiskuttamalla rinteeseen vuonna 2006.

Runsaimpia lajeja ovat mäkikuisma, keltamatara, nurmirölli, siankärsämö, niittynätkelmä ja ahdekaunokki. Melko runsaita lajeja ovat peurankello, punanata, lampaannata, pukinjuuri, keltasauramo, keltakannusruoho ja ketoneilikka.

Luiskassa kasvaa lisäksi nuokkukohokkia, mäkitervakkoa, maahumalaa, peltovirvilää, metsänätkelmää, kelta-apilaa ja hiukan harmiota, ketokaunokkia, ruusuruohoa ja kissankelloa. Heinälajeista luiskassa kasvaa ainakin nurmirölliä, lampaannataa, punanataa ja jäykkänataa.

Meijerintie
Herajoen meijerin kedolla on parhailla viikoilla kukkaloistoa: keltamatara, keltasauramo ja mäkikuisma tuovat keltaisen värin, peurankello syvän sinipunaisen, ahdekaunokki tummanpunaisen ja metsänätkelmä vaaleanpunaisen sekä ketoneilikka purppuranpunaisen värin kedolle. Valkoista väriä antavat siankärsämön kukat.

Campanula glomerata
Peurankello (Campanula glomerata) on vanhaan kaskikulttuuriin ja ahoihin liittyvä mantereinen, itäinen laji.

Silene nutans
Nuokkukohokki (Silene nutans) viihtyy ketojen lisäksi harjujen paisterinteillä mutta on luonnossa harvinainen, lounainen laji.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0