Hiirenkallio

Hiivolan kylässä sijaitsevan Hiirenkallion nimen arvellaan alun perin tarkoittaneen Hiidenkalliota. Hiirenkallion nurmilaukkakasvusto on havaittu ensimmäisen kerran jo 60 vuotta sitten mutta on edelleen runsas, vuoden 2011 laskennassa löytyi 106 fertiiliä nurmilaukkaa. Uudessa vuoden 2011 alueuhanalaisluokituksessa nurmilaukka on lisätty alueellisesti uhanalaisten lajien listaan myös Riihimäen seudulla.

Nurmilaukan seurana kasvaa yleisimpinä lajeina heinätähtimö, ahosuolaheinä, rohtotädyke, metsälauha ja niittyleinikki. Valtakunnallisesti silmälläpidettävää ja harvinaistunutta jäkkiä löytyy kalliolta pieni kasvusto. Muita harvinaisia lajeja kalliolla on jäykkärölli ja karvakiviyrtti.

Allium oleraceum
Nurmilaukkaa (Allium oleraceum) kasvaa Hämeessä yleensä rautakautisen asutuksen lähellä. Hiirenkallion esiintymä on harvinaisen karulla kalliolla ja melko kaukana vanhasta asutuksesta (1.5 km Hiivolasta ja 1.2 km Herajoelta).

Nardus stricta
Jäkki (Nardus stricta) oli vielä 1800-luvulla hyvin yleinen niittykasvi. Nyt sitä kasvaa vain kaikkein vähäravinteisimmilla niityillä pienillä aloilla. Hiirenkalliolla sitä on vain pari mätästä.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0