Epranoja

Epranoja, pieniEpranoja on uomaltaan varsin luonnontilainen, melko kirkasvetinen, paikoin kivinen ja paikoin hiekkapohjainen. Itäisin kohde sijaitsee Myllypakan pohjoispuolella ja rajautuu tiehen ja peltoon. Ojassa on tällä osuudella pieniä koskipaikkoja. Ojan varsi on rehevää suurruoholehtoa ja saniaislehtoa. Purosta on kunnostuksen avulla tullut arvokas lohikalavesistö.

Epranojalla Myllypakan itäpuolella saniaislehdossa kasvaa mm. imikkää, lehtotähtimöä, suokelttoa, hiirenporrasta ja kotkansiipeä. Ojassa kasvaa purolitukkaa, isovesitähteä ja rannoilla ja kivillä myös palokeuhkosammalta ja kevätlinnunsilmää.

Epranojan keskiosa on lehtipuuvaltainen metsäsaareke, sen kasvillisuus koostuu pääosin
mesiangervosta ja nokkosesta, lisäksi esiintyy mm. hiirenporrasta, luhtalemmikkiä ja karhunputkea. Purossa kasvaa purolitukkaa ja paikoin kiviin kiinnittyneenä isonäkinsammalta.

Epranojan länsiosassa on ojanvarressa rehevää suurruoholehtoa. Ylempänä rinteessä on tuoretta lehto kasvaen mm. käenkaalia ja sinivuokkoa. Puustossa esiintyy kuusen lisäksi lähempänä ojaa haapaa, harmaaleppää ja tuomea. Tekolammen rannan lähellä kasvaa mesiangervoa ja nokkosta runsaimmin. Rannassa esiintyy vehkaa, vedessä palpakko- ja uistinvitakasvustoja.

Epranoja, iso


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0