Peltosaaren kosteikko

Vesihierakka on Peltosaaren kosteikon harvinaisuuksia.
Vesihierakka on Peltosaaren kosteikon harvinaisuuksia.

Peltosaaren kosteikko sijaitsee Riihimäen ratapiha-alueen itäpuolella työväentalomuseon ja jäähallin läheisyydessä (kts. kartta). Alue oli vielä 1960-luvulla peltoa, mutta Peltosaaren uutta kaupunginosaa rakennettaessa pellolle läjitettiin maamassoja valleiksi. Vallien väleihin jääneissä painanteissa pohjaveden pinta kohosi ja alueelle muodostui useita matalia lampia, kosteikkoja. Alueen puusto koostuu nykyisin lähes yksinomaan nuoresta lehtipuustosta, joista runsaimpina esiintyvät koivu ja leppä. Myös pajukkoa on alueella runsaasti. Vesialueille on kehittynyt saraikkoa, pajuviitaa sekä paikoitellen korkeaa osmankäämi- ja vesihierkkakasvustoa. Kosteikon keskelle jääneet kuolleet puut puolestaan tarjoavat ravintoa hyönteisille ja linnuille. Vesiliskoistakin on tehty havaintoja.

Rehevyytensä johdosta alueen linnusto on erityisen runsas ja monipuolinen. Riihimäellä vuosina 2013-2014 tehdyn linnustoselvityksen mukaan alueella tavataan vuosittain satakieliä, kerttusia, kerttuja ja sirkkalintuja. Kohde onkin yksi Riihimäen parhaimpia kohteita yölaulajille. Useina vuosina alueella on tavattu myös rantakanoja, kuten ruisrääkkiä, nokikanoja, liejukanoja sekä uhanalaisuusluokitukseltaan silmällä pidettäviin kuuluvia luhtahuitteja.

Kosteikkoluontopolku

Noin kilometrin mittaisella luontopolulla voi tutustua kosteikon syntyyn, kasvillisuuteen, hyönteisiin ja linnustoon. Osa luontopolusta kulkee pitkin pitkospuita, jotka on osin kunnostettu vuonna 2018.

Luontopolkuun kohdistuneen jatkuvan ilkivallan vuoksi kohdetauluja ei voida sijoittaa luontopolun varteen, minkä takia polun opastus perustuu Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen tekemään Peltosaaren kosteikkoluontopolku -opasvihkoon. Opasvihko on saatavissa ympäristönsuojeluyksiköstä Yritystalolta Eteläinen asemakatu 4. Luontopolun on suunnitellut ja toteuttanut Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys yhdessä Riihimäen kaupungin teknisen viraston puistotoimen kanssa.

Lisätietoja kosteikkopuiston luontopolusta voi kysyä Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistykseltä.

Oppaassa esitetyt kohteet: 

 1. Alueen historiaa
 2. Niityt
 3. Vesihyönteisiä
 4. Piisami ja vesimyyrä
 5. Vesilinnut
 6. Kukkiva sorakenttä
 7. Joutomaiden kasveja
 8. Puutarhakarkulaisia
 9. Osmankäämi
 10. Vesihierakka
 11. Myrkkykeiso
 12. Vesikasvien valtakuntaa
 13. Alueen puut
 14. Kosteikon laulajat
 15. Yleisiä varpuslintuja
 16. Pietaryrttiketo
 17. Perhoset
 18. Putkikasveja
 19. Sammakkoeläimet

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 2 Kyllä 9 Ei 2