Riihimäen luonnonmuistomerkit

 • Kilpikaarnainen petäjä ja kuusikko, Kernaala
 • Riihipetäjikkö (4 mäntyä), Herajoki
 • Siirtolohkare (Keinukivi), Arolampi
 • Puumainen pilarikataja, Arolampi
 • Säännöllinen ja laajaoksainen kuusi, Vahteristo
 • Komealatvuksinen paksurunkoinen raita, Arolampi

Kilpikaarnainen petäjä
Kilpikaarnainen petäjä, Kernaala

Raita
Raita, Arolampi

Luonnonmuistomerkki on harvinainen tai muuten erikoinen suojeltu luonnonkohde. Se voi olla esimerkiksi puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu luonnonmuodostuma. Luonnonmuistomerkillä voi olla myös esteettistä, maisemallista tai tieteellistä arvoa, jonka vuoksi se voidaan rauhoittaa.

Riihimäellä ympäristölautakunta päättää  luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta sekä rauhoituksen lakkauttamisesta.

Maastossa rauhoitetut kohteet merkitään Luonnonmuistomerkki -kyltillä. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.

Ohje luonnonmuistomerkin rauhoitusanomuksen tekemiseen

Luonnonmuistomerkin rauhoitusanomus on vapaamuotoinen Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja reknnusvalvontajaostolle osoitettu kirje, josta ilmenevät seuraavat asiat:

 • Rauhoitettavaksi suunnitellun kohteen tai kohteiden kuvaus (esim. puiden määrä, korkeus ja paksuus, valokuvia) ja sijainti (rekisterinumeroin tila ja kylä, kunta sekä karttaliitteet)
 • Perustelut rauhoitukselle
 • Rauhoitettavan kohteen kiinteistön omistaja, hänen suostumuksensa hankkeeseen sekä kiinteistön lainhuutotodistus
 • Jos kohde sijaitsee lähellä naapurin rajaa tai tietä, naapurin tai tiekunnan mielipide
 • Hakijan yhteystiedot
Siirtolohkare, Arolampi
Siirtolohkare, Arolampi

Kuntaliiton ohje luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0