Tietoa ilmastonmuutoksesta

Pieni maapalloIlmakehässä esiintyvistä kaasuista eräät toimivat samalla tavoin kuin lasi kasvihuoneessa: päästävät auringon valon maahan, mutta estävät lämmön karkaamista avaruuteen. Tätä ilmiötä kutsutaan kasvihuoneilmiöksi, joka on elämän perusedellytys maapallolla. Ilman kasvihuoneilmiötä planeettamme keskilämpötila olisi -18 astetta.

Voimistunutta kasvihuoneilmiötä kutsutaan ilmastonmuutokseksi. Ilmasto muuttuu myös ihmisestä riippumatta. Tämä muutos on kuitenkin huomattavasti vähäisempi kuin ihmistoimista johtuva.

Ihmistoiminnan seurauksena kasvihuonekaasujen määrä lisääntyy. Tärkeimpiä ihmisen toiminnasta ilmakehään vapautuvia kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) sekä dityppioksidi (N2O). Päästöjen lähteitä ovat muun muassa energian tuotanto, liikenne, maatalous, teollisuus sekä kaatopaikat.

Jokainen voi vaikuttaa

Jokainen voi osallitua ilmastonmuutoksen torjuntaan omassa arjessaan. Esimerkiksi tehostamalla energiankäyttöä, käyttämällä uusiutuvaa energiaa, korvaamalla autoliikenteen joukko- ja kevyellä liikenteellä, vähentämällä ruokahävikkiä ja kompostoimalla maatuvat jätteet.

Riihimäen kaupunki mukana ilmastotyössä

Riihimäen kaupunki on tehnyt ilmastotyötä jo pitkään, 1990-luvun alkupuolelta saakka. Kaupunki lähti mukaan kuntien ilmastonsuojelukampanjaan vuonna 1998. Se muuttui vuonna 2018 IlmastoKunnat -toiminnaksi, jossa RIihimäki on edelleen mukana.  Riihimäen ilmastostrategia 2020 ”Kohti hiilineutraalia Riihimäkeä” hyväksyttiin syksyllä 2011. Ilmastostrategia yhdistettiin ympäristöpolitiikkaan elokuussa 2018.

Riihimäen kaupungilla ja työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM) on ollut vuodesta 2000 vapaaehtoinen yhteistoimintasopimus energiansäästön edistämisestä. Tässä energiansäästösopimuksessa kaupunki sitoutuu tiettyihin energiansäästötavoitteisiin ja toimenpiteisiin ja TEM tietyin ehdoin niiden taloudelliseen tukemiseen. Tällä hetkellä voimassa oleva energiatehokkuussopimus kattaa vuodet 2017-2021.

Kasvihuonekaasupäästöjen kehittymistä seurataan Riihimäellä erilaisten laskelmien avulla. Riihimäki on laskenut alueensa kasvihuonekaasupäästöt usealta vuodelta sekä tehnyt  kasvihuonekaasupäästöjen  kehittymisennusteen vuodelle 2020. Lisäksi Kaupunki on mukana Benviroc Oy:n julkaisemassa kasvihuonekaasujen viikoittaisessa päästöraportoinnissa. Viikkotilasto Riihimäen päästöistä on nähtävissä ympäristönsuojeluyksikön CO2-raporttisivuilla.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1