Jätevesihuollon rahoitukseen haettavat avustukset

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää rakennetun kiinteistön omistajalle tai haltijalle harkinnanvaraista vesihuoltoavustusta, kun kiinteistöä käytetään pysyvään asumiseen tai siihen vesihuolloltaan rinnastuvaan elinkeinotoimintaan. Avustusta voi saada enintään olla 30 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Kiinteistökohtaisesta jätevesijärjestelmien asennus- ja korjaustyöstä voi saada kotitalousvähennystä verotuksessa. Työ ei saa olla kuitenkaan uudisrakentamista vaan sen on oltava perusparannustyötä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0