Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmän perusperiaatteita ovat ympäristöasioiden tason jatkuva ja järjestelmällinen parantaminen, lainsäädännön noudattaminen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy. Järjestelmän ytimenä on valtuustokausittain vahvistettava kaupungin ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikka ja sen ympäristöpäämäärät ohjaavat kaupungin merkittävimpien ympäristönäkökohtien huomioimista toiminnassa ja päätöksenteossa.

Ympäristöjärjestelmän keskeiset periaatteet on esitelty kokonaisuudessaan julkaisussa ympäristökäsikirja.

Ympäristöpolitiikassa esitetyt ympäristöpäämäärät ovat hiilineutraali energiantuotanto ja -kulutus; kestävä liikkuminen ja ekotehokas kaupunkirakenne; luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous; monimuotoinen luonto ja viihtyisä elinympäristö sekä vastuullinen riihimäkeläinen.

Kaupungin ympäristöjärjestelmä on kevennetty versio kansainvälisestä ISO 14001 ympäristöjärjestelmästandardista.

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0