Kestävä elämä riihimäkeläisille (KERI) -hanke

Sitran kyselyn mukaan noin neljännes suomalaisista haluaa muuttaa elämäntapojaan kestävämmiksi. Kunnat ja kaupungit, myös Riihimäki, tarjoavat monia vastuullisuutta edistäviä palveluita, kuten kirjasto tai kierrätyskeskus. Kansanopistot ja muut oppilaitokset tarjoavat vastuullista elämäntapaa edistäviä ja opastavia kursseja. Lisäksi vastuullista elämäntapaa edistäviä palveluita tarjoavat yritykset ja kolmannen sektorin tahot. KERI-hankkeessa kootaan kaikki nämä palvelut yhteen paikkaan, jolloin tieto on kaikkien riihimäkeläisten ulottuvilla mikä helpottaa kestävien valintojen tekemistä kiireisessä arjessa.

Hankkeen avulla luodaan kohtaamismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä kaupunkilaisten ulottuville ja ohjataan myös tuotannon ja palveluiden kehittymistä nykyistä kestävämmiksi. Tuloksena on malli kestävän elämäntavan mahdollisuuksien tuomiseksi kaupunkilaisten ulottuville, todellisiksi valinnan mahdollisuuksiksi. Mallia voidaan levittää muihin kuntiin ja kaupunkeihin, jolloin Riihimäki toimii esimerkkinä koko Suomelle.

KERI-hankkeen loppuraportti

KERI (Kestävän elämän Riihimäki) -verkosto

Ilmasto muuttuu ja luonnon monimuotoisuus hupenee ennätysnopeasti. Asuminen, liikkuminen, ruoka sekä tavaroiden ja palveluiden kulutus ovat suurimmat yksittäisen ihmisen hiilijalanjäljen muodostajat. Jokaisen meidän teoilla on merkitystä. Voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta valitsemalla vastuullisesti.

Kestävän elämää on edistetty Riihimäellä jo pitkään. Viimeisimpänä Ekoarki-työmuoto, jonka viitoittamalla tiellä jatkaa KERI-verkosto.

KERI-verkosto kokoontui 12.8. Tapaamisessa kuultiin KERI-hankkeesta, pohdittiin kestävistä valintoja ja ideoitiin, millaista kestävää elämäntapaa tukevaa toimintaa kotikaupunkiimme tarvitaan. Tapaamisen muistio löytyy tästä: Muistio kestävän elämän verkostotapaamisesta 12.8.

Lue lisää KERI-verkostosta ja liity mukaan verkostoomme täältä. 

Ekologiset kestävät lahjat

Keväällä KERI järjesti Ekologisesti kestävät lahjat -sometempauksen, jossa kysyttiin, millaisia ekologisesti kestäviä lahjoja riihimäkeläiset haluaisivat antaa tai saada. Vinkkejä tuli yhteensä 22 somettajalta. Miltä kuulostaisi jokin seuraavista?

 • lahjakortti leffaan, ravintolaan, konserttiin, teatteriin, kahvilaan tai kampaamoon
 • itsetehdyt syötävät, kuten leipää, hilloa, leivonnaisia
 • kasvin taimi
 • museokortti
 • käsityöt, kuten keramiikka tai itse neulotut villasukat
 • äänikirjoja

Olisiko näistä joku kenties myös sinun toiveesi tai lahjasi sinulle tärkeälle ihmisille? Katso lisää vinkkejä aineettomista lahjoista Anna jotain muuta -sivustolta!

Kuka kestävän elämäntavan riihimäkeläisistä olet?

Selvitä testin avulla, kuka kestävän elämäntavan riihimäkeläisistä olet.

Aloita testi klkkaamalla tästä!

Testin tehtyäsi voit tutustua kaikkiin hahmoihin Kestävä elämä ja ekoarki -sivuilla!

Paljasta kestävä palvelu -kyselyn tuloksia

Kartoitimme riihimäkeläisten käyttämiä ja toivomia kestäviä palveluita Paljasta kestävä palvelu -kyselyllä 30.1.-30.4.2020 Äänensä toi kuuluviin yhteensä 75 vastaajaa.

Riihimäen tunnetuimmat yksittäiset kestävät palvelut olivat kirjasto, kierrätyskeskus sekä kirpputorit. Lukumäärällisesti mainittiin eniten erilaisia virkistyspalveluita, kuten luontopolkuja, puistoja ja nuotiopaikkoja. Lisäksi riihimäkeläiset kertoivat haluavansa käyttää korjauspalveluita, kuten suutaria.

Kyselystä selvisi, että Riihimäelle toivotaan enemmän lainaamotoimintaa, kuten vaatteiden, työkalujen, liikunta- ja retkeilyvälineiden lainausta. Kestävään liikkumiseen tuli myös monia ehdotuksia, muun muassa kaupunkipyörät, jotka saatiinkin jo huhtikuun alussa kaupunkilaisten käyttöön. Vastaajat toivoivat myös kursseja ja koulutusta kestävästä elämästä ja ympäristövastuullisuudesta.

Vastausten pohjalta koottiin kestävät palvelut aihealueittain (asuminen, liikkuminen, ruoka, kulutus, vaatteet, jätteet sekä vapaa-ajan vietto) ja ne löytyvät sivupalkista.

Kesän aikana hankkeessa laaditaan suunnitelma tavaralainaamon käynnistämiselle. Lisäksi kootaan Kestävä Riihimäki -yhteisö, joka kokoontuu elokuussa keskustelemaan yhteisön toimintatavoista ja tavoitteista. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki kestävästä elämäntavasta kiinnostuneet riihimäkeläiset.

Osallistu sinäkin kestävän elämäntavan edistämiseen Riihimäellä!

Voit esimerkiksi:

 • kertoa tästä hankkeesta ystävillesi, työkavereillesi ja jakaa viestiämme sosiaalisessa mediassa
 • osallistua tapaamisiin, joista tiedotamme kaupungin tiedotuskanavissa.
 • liittyä mukaan KERI-verkostoon. Lue lisää verkostosta ja liity mukaan täältä. 

 

Kestävyydellä tarkoitetaan ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä:

 • Hankkeessamme painotamme erityisesti ekologista kestävyyttä eli luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien säilyttämistä sekä ihmisen toiminnan sopeuttamista luonnon kantokyvyn rajoihin myös pitkällä aikavälillä.
 • Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnan jäsenten kesken.
 • Kulttuurinen kestävyys turvaa kulttuurien säilyttämisen ja mahdollisuuden kehittyä sukupolvelta toiselle.
 • Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua, joka ei perustu velkaantumiseen tai varantojen menettämiseen pitkällä aikavälillä.

 

Yhteystiedot

Jenni Takala
ympäristöasiantuntija
050 380 9865

etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

KERI-hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriöltä ja on osa Kestävä Kaupunki -ohjelmaa. Kestävä kaupunki -ohjelma edistää kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä sekä käytännön kaupunkikehittämisen että strategisen johtamisen tasolla. Ohjelman pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys. Lisätietoja Kestävä Kaupunki -ohjelmasta löydät täältä.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0