Nuoli Edellinen luku

Luku 8: Voimaantulo- ja siirtymäkausimääräykset

29 § Siirtymäkausimääräykset

29.1 Ympäristönsuojelumääräysten voimaantullessa käytössä olevat jätevesijärjestelmät on saatettava vastaamaan näiden määräysten vaatimuksia talousjätevesien käsittelyä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla koskevan valtioneuvoston asetuksen määräämässä aikataulussa.

29.2 Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulon jälkeen on kohdissa 21.1 ja 21.2 tarkoitettujen polttoneste- ja kemikaalisäiliöiden ensimmäiset määräaikaistarkastukset suoritettava kyseisistä kohdista poiketen seuraavasti:

  • 10 vuotta ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa ja sitä ennen käyttöönotetut säiliöt sekä säiliöt, joiden käyttöönottamisaikaa ei voida osoittaa, on tarkastettava ensimmäisen kerran kahden vuoden kuluessa ympäristönsuojelumääräysten voimaantulosta
  • vähintään 8 vuotta, mutta alle 10 vuotta ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa käyttöönotetut säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluessa ympäristönsuojelumääräysten voimaan tulosta.

30 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo

30.1 Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

30.2 Ympäristönsuojelumääräysten luvun 2 määräykset 6.1, 6.4, 6.5 ja 6.6 tulevat voimaan 1.1.2012.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0