Ympäristölupa

Ympäristöluvan tarve

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) edellyttää, että toiminnalle joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa, on haettava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulaissa on luetteloituna toiminnot, joille lupa on haettava. Ympäristölupa tarvitaan myös mm. jätevesien johtamiseen, jos siitä aiheutuu uoman pilaantumista sekä jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn.

Lupakäsittelyn mutkattoman etenemisen takaa yhteydenotto jo sijoituspaikkaa harkittaessa Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualueelle, jossa selvitetään toiminnan ympäristöluvan tarve ja arvioidaan luvan käsittelyn vievä aika sekä annetaan ohjeet luvan hakemiseksi.

Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset

Ympäristölupaharkinnassa lähtökohtana on toiminnan sijoittaminen ympäristön kannalta mahdollisimman haitattomasti ja pilaantumista ennaltaehkäisten. Luvan myöntämisen edellytykset on tarkoin säädelty ympäristönsuojelulaissa.

Uutta toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman eli sitä mahdollisesti koskevat valitukset on käsitelty.

Ympäristölupahakemus

Riihimäen alueella ympäristöluvat haetaan toiminnan luonteesta riippuen

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaostolta
Riihimäen kaupunki
Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto
Käyntiosoite: Eteläinen Asemakatu 4
Postiosoite: PL 125, 11101 Riihimäki

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
Hämeenlinnan päätoimipaikka
Käyntiosoite: Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hämeenlinna
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna

Ympäristölupahakemus tehdään valtion ympäristöhallinnon lomakkeilla ja se toimitetaan kolmena kappaleena käsittelevälle lupavirastolle.

Ympäristöhallinnon sivuilta voi tulostaa hakemus-, ilmoitus- sekä valvonta- ja kuormitustietolomakkeita.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0