Toiminnan rekisteröinti

Pienet energiantuotantolaitokset, jakeluasemat ja asfalttiasemat siirtyivät 1.6.2010 alkaen ympäristöluvan piiristä kevyemmän rekisteröinnin piiriin. Uusia laitoksia muutos koskee heti, mutta olemassa oleville laitoksille voimaantuloajat ovat pidemmät.

Rekisteröinti tapahtuu tekemällä toiminnasta ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos ilmoitus on täytetty oikein, toiminta ei ole asemakaavan vastaista eikä ole kyse luvanvaraisesta toiminnasta, toiminta rekisteröidään. Rekisteröitäville laitoksille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.

Ohjeita toiminnan rekisteröintiin

Rekisteröinti-ilmoitus on jätettävä viimeistään 30-60 päivää ennen toiminnan aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Viranomainen varmistaa jälkivalvonnan kautta sen, että toiminta noudattaa toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Rekisteröintilomake toimitetaan osoitteeseen:

Riihimäen kaupunki
Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto
Käyntiosoite: Eteläinen Asemakatu 4
Postiosoite: PL 125, 11101 Riihimäki


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0