Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen

öljyä maassa

Jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on aiheuttajan ilmoitettava siitä välittömästi valvontaviranomaiselle (YSL 76 §).

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle (YSL 62 §).

Ympäristövahingon tapahtuessa ota kiireellisissä tapauksissa aina yhteys hätänumeroon 112. Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen. ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön.

Viranomaisten yhteystietoja

Riihimäen kaupunki, ympäristöjohtaja, p. 019 758 4160
Kanta-Hämeen pelastuslaitos, päivystävä paloesimies, p. 03 621 4814
Terveysvalvonnan johtaja, p. 019 758 5770
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa
Riihimäen vesihuoltolaitoksen päivystys (viemäripäästöt), p. 019 741 7487


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0