Lannan varastointi ja hyödyntäminen

ValtioneuvLehmiä laitumellaosto on antanut ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, siitä poikkeamisesta ja tällöin tehtävästä valvontailmoituksesta eli ns. aumausilmoituksesta, lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta, lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä ja jaloittelualueista. Lisäksi asetuksessa on erinäisiä muita määräyksiä sekä suosituksia.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa tai aumaamisesta tehdään Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lomakkeet ja ohjeita löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta

Ilmoitus toimitetaan osoitteella:

Riihimäen kaupunki/ympäristönsuojelun vastuualue
Eteläinen Asemakatu 4
PL 125
11101 Riihimäki


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0