Öljysäiliön turvallinen käyttö

Rakennuksen öljylämmityslaitteisto tarvitsee huoltoa ja kunnossapitoa toimiakseen turvallisesti. Öljysäiliön kunnosta kannattaa huolehtia, sillä säännöllisillä huoltotoimenpiteillä estetään öljyvahinkoja ja vuotoja. Öljysäiliöstä ja mahdollisista öljyvahingoista vastaa aina kiinteistön omistaja.

Kaikki öljysäiliöt suositellaan tarkastettavaksi säännöllisesti. Ensimmäinen tarkastus on syytä tehdä asennuksen jälkeen viimeistään kymmenen vuoden kuluttua. Sen jälkeen säiliö kannattaa tarkastuttaa 5-10 vuoden välein. Tärkeiden pohjavesialueiden maanalaisilla öljysäiliöillä on koko Suomessa tarkastusvelvoite, jossa seuraava tarkastuskäynti määräytyy säiliön kunnon mukaan. Osassa kunnissa, kuten Riihimäellä, ympäristönsuojelumääräykset laajentavat tarkastusvelvollisuutta myös muihin säiliöihin.

Lyhyt muistilista öljysäiliön omistajalle

Tarkastuta säiliö säännöllisesti

Tarkastuksilla varmistetaan säiliön ja sen varusteiden turvallinen käyttö. Teetä tarkastukset Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymillä tarkastusliikkeillä. Vaihda kaksiputkijärjestelmä yksiputkijärjestelmään.

Öljypolttimelta säiliöön johtavan paluuputken vuotaminen voi aiheuttaa vaikeasti havaittavan öljyvahingon. Näitä vahinkoja ehkäistään vaihtamalla säiliön ja polttimen väliset kaksiputkijärjestelmät yksiputkijärjestelmiksi.

Seuraa öljynkulutusta

Jos kulutus yllättäen nousee, voi syynä olla säiliön tai putkiston rikkoutuminen.

Ole paikalla, kun säilö täytetään

Vahinkoja sattuu myös säiliöiden täytön yhteydessä, joten tilaajan on aina hyvä olla paikalla säiliötä täytettäessä.

Vaihda huonokuntoinen säiliö uuteen

Säiliö tulisi korjaamisen sijaan uusia. Uusimalla säiliö varusteineen paranee niiden turvallisuus nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi.

Tyhjennä ja puhdista käytöstä poistettu säiliö

Käyttämättömään säiliöön ei saa jättää öljyä. Käytöstä poistetut maanalaiset säiliöt suositellaan aina poistettavaksi maaperästä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0