Öljysäiliöiden ympäristöriskit hallintaan

Ikääntyvä tai viallinen öljysäiliö on vakava riski maaperälle, pohjavedelle ja vesistöille. Öljysäiliön omistaja tai haltija vastaa säiliön ja sen varusteiden kunnosta ja tarkastusten teettämisestä. Säiliön omistaja tai haltija vastaa mahdollisesta öljyvahingosta aiheutuvista kustannuksista. Rakennuksen öljylämmityslaitteisto myös tarvitsee huoltoa ja kunnossapitoa toimiakseen turvallisesti.

öljysäiliö

Sähköinen riskienhallintatyökalu säiliöiden omistajille

Sähköisen TANKKI-riskienhallintatyökalun tavoitteena on antaa opastusta säiliön omistajille muun muassa säiliötarkastuksiin, kunnossapitoon ja säiliön käytöstä poistamiseen liittyvissä asioissa. Työkalu on käytössä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Työkalun avulla lämmitysöljysäiliön omistajat saavat ohjeita, kommentteja ja toimenpide-ehdotuksia, miten eri tilanteissa tulisi toimia öljyvahingon välttämiseksi. Lisäksi työkalu tarjoaa opastusta farmarisäiliöiden turvalliseen käyttöön.

Sähköisen työkalun käyttäjä vastaa esitettyihin kysymyksiin, jotka on ryhmitelty lämmitysöljy- ja farmarisäiliökohtaisiin sekä yleisiin kysymyksiin. Riskimittari havainnollistaa vastauksista muodostuvaa riskiä, joka on suuntaa antava.

Käyttäjä saa jo kyselyä täyttäessään lisätietoja aiheesta, kuten lainsäädännön velvoitteista ja kuntakohtaisista ympäristönsuojelumääräyksistä. Vastattuaan kaikkiin kysymyksiin öljysäilön omistaja saa yhteenvedon antamistaan vastauksista.

Tietoja ei tallenneta ylläpitäjän rekisteriin. Yhteenveto on helppo tulostaa ja pitää tallessa omaa käyttöä varten, tai sen voi toimittaa sähköpostitse tai paperilla kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai pelastuslaitokselle.

 

Riihimäki oli mukana Lahden ammattikorkeakoulun vuosina 2012-2015 toteuttamassa TANKKI-hankkeessa, jonka tavoite oli pienentää öljysäiliöiden aiheuttamia ympäristöriskejä. Hankkeen aikana lisättiin säiliönomistajien tietoa säiliöiden kunnossapidosta sekä viranomaisten tietoa alueensa öljysäiliöistä. Lisäksi hankkeessa testattiin vähän käytettyjä maaperän puhdistusmenetelmiä lämmitysöljyllä pilaantuneissa kohteissa sekä kehitettiin riskienhallintatyökalu.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0