Hyötyjätteen keräys

Vakituisen ja vapaa-ajan kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen hyötyjätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. Lisätietoja ja lajitteluohjeita löytyy Kiertokapula Oy:n ja Rinkiin.fi -verkkosivuilta.

Kiinteistökohtainen keräys

Kiinteistökohtaisessa keräyksessä erilliskerättävät jätteet lajitellaan jäteastioihin seuraavasti:

Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä Biojäte)* Kartonki-pakkausjäte Muovipakkausjäte Metallipakkausjäte Lasipakkausjäte Paperi
5-9 x x x x)**
10 tai enemmän x x x x x x)**

 

)* biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla biojäte kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti

)** kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Aluekeräys

Kotitalouksien pakkausjätteitä on aloitettu vuoden alusta keräämään Rinki-ekopisteissä. Vastuu pakkausjätteestä sekä sen keräysjärjestelmästä siirtyi 1.1.2016 jätelain muutoksen myötä tuottajayhteisö Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle. Useimmissa pisteissä kerätään kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia sekä muutamissa muovipakkauksia. Lue Kiertokapulan tiedote täältä.

Lähimmän Rinki-ekopisteen tiedot löytyvät täältä. Listaa päivitetään sitä mukaa, kun uusia pisteitä avataan. Palautetta pisteistä voi lähettää sähköisen palautelomakkeen välityksellä. Lisäksi asiakaspalvelu kotitalouksille vastaa kysymyksiin ja ottaa palautetta vastaan maksuttomassa numerossa 0800 133 888.

Kiinteistökohtainen paperinkeräysastia kuuluu jätelain mukaan olla kiinteistöillä muualla kuin pienkiinteistö- ja haja-asutusalueilla, joilla keräys on järjestetty aluekeräyspisteillä. Näiden pisteiden täyttymisestä ja muusta palautteesta voi ilmoittaa pisteitä ylläpitävälle Encore Ympäristöpalveluille. Keräyspisteet löytyvät Kierrätys-info -sivustolta.

Vaatekeräyksestä huolehtivat Recci, UFF ja Pelastusarmeija.

Valtakunnallisesti eri materiaalien kierrätyspisteet löytyvät vastaisuudessakin Kierrätys.infon sivuilta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 9 Kyllä 5 Ei 9