Jätteet ja jätehuolto

Ympäristönsuojelun palvelualue valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten  jätehuollon järjestämistä ja roskaamiskiellon noudattamista.

Riihimäen kaupungin jätehuollon järjestää Kiertokapula Oy ja jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa jätelautakunta. Jätelautakunta on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii 12 kunnan yhteisenä lautakuntana.

Riihimäen kaupungin kaupunkikehityslautakunnan tehtävänä on huolehtia jätelaissa kunnalle määrätyistä jätehuollon palvelutehtävistä. Jätehuollon asiakaspalvelu-, laskutus- ja neuvontatehtäviä on siirretty Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi.

Lisätietoa jätehuollon järjestämisestä, lajittelusta, asuinkiinteistöjen jätehuollosta, maa-ainesten ja puutarhajätteiden vastaanotosta sekä varikon keräyspisteestä, jossa kerätään vaarallisia jätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä metalliromua, löytyy asumisen ja rakentamisen sivuilta.

Kuluttajat voivat viedä paristot ja akut, paperin, pakkaukset, sähkölaitteet, renkaat ja romutettavaksi tarkoitetut autot maksutta jäteasemille ja muihin vastaanottopaikkoihin, joista ne viedään eteenpäin kierrätykseen. Jätehuollon kustannuksista vastaavat näiden tuotteiden maahantuojat ja valmistajat. Tuottajavastuujätteiden vastaanottopaikat

Ohjeita ja neuvoja

Kiertokapulan sekä Ringin verkkosivuilta löytyvät hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden lajitteluohjeet. Kiertokapulan neuvontaan voi ottaa yhteyttä kaikissa kierrätykseen ja jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä ja sieltä voi tilata materiaalia omiin tarpeisiin ja tapahtumia varten. Neuvontamateriaalia mm. kompostointiin, jätteiden vähentämiseen ja lajitteluun liittyen on jaossa Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualueella, Eteläinen Asemakatu 4 sekä Kierrätyskeskuksessa.

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös ympäristönsuojelun palvelualueen ajankohtaista
-sivulla.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 26 Kyllä 2 Ei 26