Jäteveden käsittelyvaihtoehtoja

Saostussäiliössä jätevedestä erotellaan kelluvat ja laskeutuvat kiintoaineet. Saostussäiliökäsittely ei juurikaan poista ravinteita, ja ei sellaisenaan ole riittävän tehokas puhdistusjärjestelmä. Saostusta käytettään muissa järjestelmissä jäteveden esikäsittelyyn.

Umpisäiliö on vesitiivis, talousjäteveden tai lietteen tilapäiseen varastoimiseen tarkoitettu säiliö, josta ei ole purkuputkea ympäristöön. Jätevedet säiliöstä on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn.

Maahanimeyttämössä saostuskaivossa esikäsitelty jätevesi puhdistuu suodattuessaan luonnollisten maakerrosten läpi ennen sen kulkeutumista pohjaveteen. Imeyttäminen vaati suotuisat maaperäolosuhteet, eikä se sovellu käsittelyvaihtoehdoksi esimerkiksi tärkeillä pohjavesialueille.

Maasuodattamossa saostuskaivossa esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan maa-aineksesta rakennetun suodatinhiekkakerroksen läpi, jonka jälkeen puhdistettu jätevesi kootaan putkistolla sekä johdetaan edelleen ympäristöön tai tarvittaessa jatkokäsittelyyn.

Pienpuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia laitepaketteja, jotka puhdistavat jätevettä biologisesti, kemiallisesti tai biologiskemiallisesti. Puhdistamot edellyttävät usein jätevesien esikäsittelyä saostussäiliöissä.

Jätevesien ympäristöön aiheuttamaa kuormitusta voi vähentää mm. kuivakäymälällä, jolloin käymälässä syntyvät jätteet käsitellään kompostoimalla. Ympäristöhaitan ehkäisemisen kannalta ei ole merkitystä vähennetäänkö kuormitusta puhdistusta tehostamalla vai ehkäisemällä jätevesikuormituksen syntyä ja kuivakäymälä on verraton tapa vähentää jätevesien aiheuttamaa ympäristöhaittaa.

Normaalivarusteisen ympärivuotisesti asutun kiinteistön on jätevesien käsittelylle on olemassa neljä perusvaihtoehtoa:

 • liittyä keskitettyyn viemäröintiin tai järjestää useamman kiinteistön jätevesien yhteiskäsittely, kerätä kaikki jätevedet umpisäiliöön

  Umpisäiliö
  Umpisäiliö
 • rakentaa oma maaperäkäsittely tai pienpuhdistuslaitteisto

  Maaperäkäsittely
  Maaperäkäsittely

  Pienpuhdistamo
  Pienpuhdistamo
 • siirtyä vedettömään käymäläratkaisuun tai johtaa käymäläjätevedet umpisäiliöön ja harmaat jätevedet puhdistettavaksi maaperäkäsittelyyn, eli järjestää kaksoisviemäröinti

  Kaksoisviemäröinti
  Kaksoisviemäröinti

Käytännössä järjestelmistä on useita eri variaatioita ja sopivan järjestelmän valitsemiseen vaikuttaa mm. kiinteistön maaperän laatu, korkeus- sekä pohjavesiolosuhteet ja vesistöjen läheisyys. Ammattitaitoinen suunnittelija on erittäin tärkeä, koska näin kiinteistölle saadaan kiinteistön olosuhteisiin sopiva, oikein mitoitettu ja oikein suunniteltu asetuksen määräykset täyttävä pitkäikäinen järjestelmä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0