Kiinteistökohtainen jätevesineuvontahanke vuonna 2015

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys toteutti Riihimäen alueella jätevesineuvontaa loppusyksystä 2015 osana usean kunnan Hämeen haja-apu 3 -hanketta.

Neuvontakäynnit olivat edellisvuosien tapaan asukkaille maksuttomia ja vapaaehtoisia. Riihimäellä neuvotuista kiinteistöistä lähes kaikki kiinteistöt olivat vakituisessa asuinkäytössä. Niillä kiinteistöillä, joilla kaikki jätevedet (wc- ja pesuvedet) käsitellään yhdessä, 59 % järjestelmistä oli niin huonossa kunnossa, että ne on uusittava kokonaan. Pienillä parannuksilla selviää 15 % kiinteistöistä. Vain 26 prosentilla kiinteistöistä oli jo tällä hetkellä toimiva järjestelmä. Erillisviemäröidyistä kiinteistöistä 45 % oli sellaisia, joissa jätevesijärjestelmä on uusittava kokonaan ja 44 prosentilla oli toimiva järjestelmä. Syntyvien pesuvesien määrä oli 11 prosentilla kiinteistöillä niin vähäinen (kantovesi), etteivät jätevesiasetuksen vaatimukset koske kiinteistöä.

Hämeen haja-apu 3 -hankkeen loppuraportti

Kuntakohtainen yhteenveto

Aiemmat neuvontahankkeet

Suolijärven ja Arolammin neuvontahanke (2014)

Hirvijärven ja Paalijärven neuvontahanke (2013)


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0