Luvat ja ilmoitukset

Toimenpiteille, jotka voivat muuttaa tai pilata maaperää, ilmaa tai vesiä, tarvitaan lupa.

Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Joistakin toimenpiteistä riittää pelkkä ilmoitus viranomaiselle.

Maasto- ja vesiliikenteelle voidaan määrätä kieltoja ja rajoituksia, koska moottorikäyttöiset ajoneuvot saattavat aiheuttaa häiritsevää melua ja haitata herkkää luontoa.

Riihimäen ympäristönsuojelun palvelualueelta saat tietoa mm. mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa ja miten hakemus laaditaan.

Valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2021-2025. Suunnitelmassa keskitytään ympäristölupavelvollisten ja rekisteröityjen laitosten sekä maa-ainesten ottoalueiden valvonnan ja tarkastusten suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Suunnitelmassa on käsitelty myös muuta ympäristölautakunnalle kuuluvaa valvontaa.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2021-2025

Valvontasuunnitelman perusteella on laadittu vuotuinen valvontaohjelma, jonka mukaisista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä peritään valvontamaksua ympäristöluvanvaraisilta ja rekisteröitäviltä toiminnoilta. Valvontamaksut on määrätty ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1