Hyötyjätteen keräys

Vakituisen ja vapaa-ajan kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen hyötyjätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. Lisätietoja ja lajitteluohjeita löytyy Kiertokapula Oy:n ja Rinkiin.fi verkkosivuilta.

Kiinteistökohtainen keräys

Kiinteistökohtaisessa keräyksessä erilliskerättävät jätteet lajitellaan jäteastioihin seuraavasti:

Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä Biojäte)* Kartonki-pakkausjäte Muovipakkausjäte Metallipakkausjäte Lasipakkausjäte Paperi
5-9 x x x x)**
10 tai enemmän x x x x x x)**

 

)* biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla biojäte kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti

)** kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Aluekeräys

Kotitalouksien pakkausjätteitä on aloitettu vuoden alusta keräämään Rinki-ekopisteissä. Vastuu pakkausjätteestä sekä sen keräysjärjestelmästä siirtyi 1.1.2016 jätelain muutoksen myötä tuottajayhteisö Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle. Useimmissa pisteissä kerätään kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia sekä muutamissa muovipakkauksia. Lue Kiertokapulan tiedote täältä.

Lähimmän Rinki-ekopisteen tiedot löytyvät osoitteessa http://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/ . Listaa päivitetään sitä mukaa, kun uusia pisteitä avataan. Palautetta pisteistä voi lähettää sähköisen palautelomakkeen välityksellä http://rinkiin.fi/ekopistepalaute/ . Lisäksi asiakaspalvelu kotitalouksille vastaa kysymyksiin ja ottaa palautetta vastaan maksuttomassa numerossa 0800 133 888.

Kiinteistökohtainen paperinkeräysastia kuuluu jätelain mukaan olla kiinteistöillä muualla kuin pienkiinteistö- ja haja-asutusalueilla, joilla keräys on järjestetty aluekeräyspisteillä. Näiden pisteiden täyttymisestä ja muusta palautteesta voi ilmoittaa pisteitä ylläpitävälle Encore Ympäristöpalveluille. Keräyspisteet löytyvät sivustolta http://www.kierratys.info/

Vaatekeräyksestä huolehtivat Recci, UFF http://www.uff.fi/kierratyspisteet.php ja Pelastusarmeija http://www.pelastusarmeija.fi/kirpputori/sijainnit-kartalla .

Valtakunnallisesti eri materiaalien kierrätyspisteet löytyvät vastaisuudessakin kierrätys.infon sivuilta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 8 Kyllä 5 Ei 8