Tietoa ilmastonmuutoksesta

Pieni maapalloIlmakehässä esiintyvistä kaasuista eräät toimivat samalla tavoin kuin lasi kasvihuoneessa: päästävät auringon valon maahan, mutta estävät lämmön karkaamista avaruuteen. Tätä ilmiötä kutsutaan kasvihuoneilmiöksi, joka on elämän perusedellytys maapallolla. Ilman kasvihuoneilmiötä planeettamme keskilämpötila olisi -18 astetta.

Voimistunutta kasvihuoneilmiötä kutsutaan ilmastonmuutokseksi. Ilmasto muuttuu myös ihmisestä riippumatta. Tämä muutos on kuitenkin huomattavasti vähäisempi kuin ihmistoimista johtuva.

Ihmistoiminnan seurauksena kasvihuonekaasujen määrä lisääntyy. Tärkeimpiä ihmisen toiminnasta ilmakehään vapautuvia kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) sekä dityppioksidi (N2O). Päästöjen lähteitä ovat muun muassa energian tuotanto, liikenne, maatalous, teollisuus sekä kaatopaikat.

Jokainen voi vaikuttaa

Jokainen voi osallitua ilmastonmuutoksen torjuntaan omassa arjessaan. Esimerkiksi tehostamalla energiankäyttöä, käyttämällä uusiutuvia energianlähteitä, vähentämällä liikennetarvetta, korvaamalla autoliikenteen joukko- ja kevyellä liikenteellä ja kompostoimalla maatuvat jätteet.

Riihimäen kaupunki mukana ilmastotyössä

Riihimäen kaupunki on tehnyt ilmastotyötä jo yli kymmenen vuoden ajan. Riihimäki lähti mukaan kuntien ilmastonsuojelukampanjaan vuonna 1998. Riihimäen ilmastostrategia 2020 ”Kohti hiilineutraalia Riihimäkeä” hyväksyttiin syksyllä 2011.

Riihimäen kaupungilla ja työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM) on ollut vuodesta 2000 vapaaehtoinen yhteistoimintasopimus energiansäästön edistämisestä. Tässä energiansäästösopimuksessa kaupunki sitoutuu tiettyihin energiansäästötavoitteisiin ja toimenpiteisiin ja TEM tietyin ehdoin niiden taloudelliseen tukemiseen. Tällä hetkellä voimassa oleva energiatehokkuussopimus kattaa vuodet 2008–2016. Sopimuksessa kaupunki on sitoutunut vähentämään energiankulutustaan 9 % vuoteen 2016 mennessä.

Kasvihuonekaasupäästöjen kehittymistä seurataan Riihimäellä erilaisten laskelmien avulla. Riihimäki on laskenut alueensa kasvihuonekaasupäästöt usealta vuodelta sekä tehnyt  kasvihuonekaasupäästöjen  kehittymisennusteen vuodelle 2020. Lisäksi Kaupunki on mukana Benviroc Oy:n julkaisemassa kasvihuonekaasujen viikoittaisessa päästöraportoinnissa. Viikkotilasto Riihimäen päästöistä on nähtävissä ympäristönsuojeluyksikön CO2-raporttisivuilla. Vuoden 2008 kasvihuonekaasupäästöt olivat  samalla laskentamallilla tuotetun raportin mukaan noin 6,1 tonnia asukasta kohden, mikä on laskennassa mukana olevien kuntien keskitasoa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0