Työllistämislisä työnantajille!

 

Työllistämislisää myönnetään työnantajille hakemusten saapumisjärjestyksessä alla olevin ehdoin:

HAKIJA

 • yritys, säätiö tai rekisteröity yhdistys
 • maksaa työllistettävälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • huolehtii palkattavan henkilön ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista
 • huolehtii siitä, että työtä on ainakin 20 tuntia viikossa

 

TYÖLLISTÄMISLISÄN MYÖNTÄMINEN

Työllistämislisä voidaan myöntää yhden tai useamman henkilön palkkauskustannuksiin seuraavasti:

Työllistettävä riihimäkeläinen työllistämis-kuukaudet maksimi summa / kk
 1  Yli 300 pv työmarkkinatukea
työttömyyden perusteella saanut
 1.-6.  350 euroa
 2  Yli 300 pv työmarkkinatukea
työttömyyden perusteella saanut
 7.-8.  500 euroa
 3  Nuorisotakuun piiriin kuuluva,
eli alle 25-vuotias tai
alle 30-vuotias vastavalmistunut
 350 euroa

 

Taulukon kohta 1.) Työllistämislisää maksetaan yli 300 pv työmarkkinatukea saaneen työllistämiseen maksimissaan 350 euroa / kk kuudelta ensimmäiseltä työssäoloehtoa kerryttävältä kuukaudelta.

Kohta 2.) Saman henkilön työsuhteen jatkuessa vielä 2 kuukautta, maksetaan työllistämislisää maksimissaan 500 euroa kuukausilta 7 ja 8.

Kohdat 1-2.) Työllistämislisää voidaan maksaa työnantajalle kunnes työttömän henkilön työssäoloehto täyttyy, eli maksimissaan 8 kuukauden ajan, kaikkiaan 3 100 euroa. Tuen määrä ja kesto riippuu henkilön työssäoloehdon täyttymisestä.

Kohta 3.) Nuorisotakuun piiriin kuuluvien työllistämislisä on maksimissaan 350 euroa kaikilta kuukausilta ja sitä on mahdollista saada 1-12 kuukautta, maksimissaan 4 200 euroa.  

 • Työllistämislisä voidaan myöntää mikäli työllistettävä henkilö ja työnantaja täyttävät yllä olevat työllistämislisän ehdot
 • Työllistämislisää ei voida myöntää, jos työsuhde on alkanut ennen myönteistä lisäpäätöstä
 • Palkkatuki ei ole ehtona eikä esteenä työllistämislisän myöntämiselle
 • Työllistämislisää myönnetään kalenterivuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa

 

TYÖLLISTÄMISLISÄN MAKSAMINEN

 • Korvauksen määrä tarkistetaan kuukausittain suhteessa toteutuneisiin työpäiviin, työntekijän palkattomat poissaolopäivät vähentävät lisän määrää
 • Liitteet:Tilitykseen tulee liittää jäljennös työllistetyn työsopimuksesta ja tosite palkanmaksusta
 • Tilitys on mahdollista tehdä liitteenä olevalla lomakkeella kalenterikuukausittain tilitysjakson päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä
 • Tilitys voidaan jättää vasta tilityskuukauden päättymisen jälkeen, jolloin toteutuneet päivät ovat tiedossa
 • Työllistämislisä maksetaan kuukauden kuluessa tilitysilmoituksen saapumisesta työnantajan ilmoittamalle tilille
 • Riihimäen kaupungilla on oikeus keskeyttää tuen maksaminen, jos myöntöperusteet ovat olennaisesti muuttuneet ja pyytää tarvittaessa työnantajalta lisätietoja

 

Palautusosoite:

Riihimäen kaupunki
Työllisyyspalvelut
PL125
11101 Riihimäki

 

Riihimäen kaupungin työllisyyspalveluissa voidaan tarvittaessa etsiä tehtävään soveltuvaa henkilöä yhdessä työnantajan kanssa. Työnantajalla on myös mahdollisuus ilmoittaa avoimesta työkokeilupaikasta, palkkatukityöstä tai palkkatyöstä työllisyyspalvelujen verkkosivuilla olevan rekrytointikanavan kautta.

Lisätietoa p. 019 758 4090

Lomakkeet

Työllistämislisähakemus
Työllistämislisän tilitysilmoitus


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0