Nuorille tukea ja toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Riihimäen kaupunki tarjoaa nuorille toimintaa ja tukea tiiviissä yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa. Toimijoiden yhteisenä tavoitteena on auttaa sinua eteenpäin, olipa kyse työpaikasta, koulutuksesta tai muusta elämänalueesta. Tutustu, kysy lisää ja etsi vaihtoehtoja. Hyödynnä tarjonta olemalla itse aktiivinen!

Etsivä nuorisotyö

Riihimäen kaupungilla on kolme etsivää nuorisotyöntekijää. Etsivä nuorisotyö pyrkii löytämään ja motivoimaan 16-29-vuotiaita nuoria, jotka ovat jääneet palvelujen ulkopuolelle ja ohjaamaan heitä esimerkiksi pajatoimintaan ja sitä kautta työhön tai opiskelemaan.

Ohjaamo

Riihimäen seudun ohjaamo toimii Riihimäellä Nuorisokeskus Monarin tiloissa, Uudenmaankatu 1. Ohjaamo on avoinna maanantaista keskiviikkoon klo 13-16.30. Katso ohjaamon viikko-ohjelma tästä.

Kesätyöt

Vuosittain Riihimäen kaupunki tarjoaa noin 90 kesätyöpaikkaa 16-19-vuotiaille nuorille ja maksaa kesätyötukea noin 30 riihimäkeläiselle työnantajalle, jotka työllistävät riihimäkeläisen nuoren kesällä vähintään 4 viikon ajaksi.

Nuorisotakuu

Nuorisotakuu eli nuorten yhteiskuntatakuulla pyritään takaamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Koulutustakuulla pyritään takaamaan jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Riihimäen työllisyyspalvelut tarjoaa Nuorisotakuun piiriin kuuluville kuntalaisille mm. työkokeilua ja palkkatukityötä.

Työ- ja elinkeinotoimisto

Riihimäen TE- toimistossa suunnitellaan työllistymispolkua yhdessä työttömän nuoren kanssa. TE- toimisto voi tarjota työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkoja. Riihimäen TE- toimiston osoite on Temppelikatu 2.

Tukityöllistäminen

Kaupunki työllistää työllisyydenhoitoon varatulla määrärahalla nuorisotakuun piiriin kuuluvia nuoria sekä yli 200 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneita riihimäkeläisiä. Kaupungin avoimet palkkatuki-, oppisopimus- ja työkokeilupaikat löydät täältä. Ennen palkkatukipaikan hakemista hakijan tulee olla yhteydessä TE- toimistoon palkkatukioikeuden ja käytettävissä olevien tukikuukausien määrän selvittämiseksi.

Työpajatoiminta

Hyvinkään, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven alueella nuorten työpajapalveluja tuottaa Hyria- säätiö.

Nuorten palvelupiste

Nuppi on moniammatillinen ohjaus-, neuvonta- ja arviointipalvelu alle 25-vuotiaille Riihimäen seudulla asuville nuorille ja heidän vanhemmilleen tai läheisilleen.

Monialainen työllistymistä edistävä yhteispalvelu MYP

MYP  on kunnan, TE- toimiston ja Kelan muodostama asiantuntija- ja palveluverkosto tarjoten yksilöllistä räätälöityä palvelua työllistymisesi tueksi.

Moniammatillinen nuorten ohjaus- ja palveluverkostotyöryhmä Notus

Nuorisolain 7 a § (20.8.2010/693) mukaan paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on mm. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista, edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja ja edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta.

Lisäksi Riihimäen kaupunginvaltuusto on päättänyt (Kvalt. 69 § / 2012) Nuorten ohjaus- ja palveluverkostotyöryhmä hoitaa jatkossa myös nuorten yhteiskuntatakuun edistämiseen liittyvät tehtävät. Työryhmän puheenjohtajana toimii nuorisotoimenjohtaja.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1