Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Päivitetty 3.3.2021 klo 12.14

3.3.2021: Tukea oppilaille – oppilas- ja opiskelijahuolto yläkouluissa ja toisella asteella pääsääntöisesti verkossa

Koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot saattavat aiheuttaa oppilaille ja opiskelijoille kuormitusta, joiden käsittelemiseksi tarvitaan oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön apua. Palveluissa tapahtuu muutoksia valtioneuvoston asettamien rajoitusten vuoksi, mutta Riihimäki pyrkii tarjoamaan mahdollisimman laajasti tukea sitä tarvitseville poikkeusjärjestelyt huomioon ottaen. Oppilaat ja opiskelijat sekä huoltajat voivat olla yhteydessä oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstöön, mikäli he kokevat tarvitsevansa tukea oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstöltä oppimisen tai huollettavansa oppimisen tukemisessa. Kuraattorit, psykologit ja psykiatrinen sairaanhoitaja eivät anna opetusta tai ohjausta oppisisältöjen opiskelussa, vaan työssä painottuvat psyykkisen tuen järjestäminen ja käynnissä olevat oppimisvaikeustutkimukset. Oppimisen tuen asioissa tulee olla ensisijaisesti yhteydessä oppilaan opettajiin tai erityisopettajiin.

Riihimäen kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattoriin, psykologiin tai psykiatriseen sairaanhoitajaan saa yhteyden helpoiten Helmi- tai Wilma-viestillä, sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-sovelluksen kautta. Tiedote kokonaisuudessaan yhteystietoineen.

 

2.3.2021: Etäopetuksessa olevien perusopetuksen 6.–9.lk oppilaiden ruokapakettien jako

Riihimäen kaupunki jakaa etäopetuksessa oleville perusopetuksen 6.–9.luokkien oppilaille ruokapaketit. Torstaisin jaetaan 6.–7. luokkalaisten ruokapaketit klo 13–16 välillä ja perjantaisin jaetaan 8.–9. luokkalaisten ruokapaketit klo 13–16 välillä. Paketti noudetaan omalta koululta; Harjunrinteen koulussa lastauslaituri, Pohjolanrinteen koulussa keittiön ulko-ovi/viereinen ulko-ovi, Karan koulussa pääovi. Erityisruokavalioruoat jaetaan oppilaan nimeä vastaan, muutoin paketti annetaan hakijalle. Kouluruokapaketti sisältää hakuviikon ateriat. Hakuajat pysyvät samoina 26.3. saakka. Tiedote kokonaisuudessaan.

Muistakaa turvavälit ja hygieniaohjeet noutotilanteessa. Karanteenissa olevat henkilöt eivät voi tulla noutamaan ruokapakettia.

 

26.2.2021: Perusopetus ja lukio – sulkuviikkojen ajaksi uusia rajoituksia

– Riihimäen lukio toimii etäopetuksessa maanantaista 1. maaliskuuta alkaen. Ylioppilaskokeet järjestetään lukiolla suunnitellusti. Lukio huomioi kokeiden järjestämisessä THL:n antamat lisäohjeet. Lukio tiedottaa opiskelijoille tarkemmista etäopetukseen ja ylioppilaskokeisiin liittyvistä käytännön järjestelyistä Wilmassa.
– Riihimäen yläkoulujen 6.–9. luokat siirtyvät etäopetukseen jo keskiviikosta 3. maaliskuuta alkaen. Yläkoulut tiedottavat oppilaita ja heidän huoltajiaan opetusjärjestelyistä viikon 9 aikana. Etäopetuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että yläkoulun oppilaat osallistuvat opetukseen 1.–2. maaliskuuta ennen etäopetukseen siirtymistä, jolloin heille annetaan lisätietoa käytännön asioista.
– Lähiopetuksena jatkuu erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja maahanmuuttajaoppilaiden opetus sekä alakoululaisten opetus.
– Etäopetukseen siirtyville yläkoulujen oppilaille jaetaan ruokapaketteja etäopetuksen ajan. Kaupunki ja koulut tiedottavat käytännön järjestelyistä viikon 9 aikana sekä kaupungin verkkosivuilla että Helmen kautta.

16.2.2021: Kanta-Hämeen pandemiaryhmän suosituksen mukaan Riihimäen kaupunki on päättänyt, että toisen asteen opetus palaa hybridiopetukseen 1. maaliskuuta alkaen. Hybridiopetuksessa oppilaitos järjestää opetuksen lähi- ja etäopetuksessa olevia opetusryhmiä vuorotellen. Riihimäen lukiossa ensimmäinen ja toinen vuosikurssi vuorottelevat lähiopetuksessa ja lähiopetuksessa olevat käyttävät kasvomaskeja. Kolmas vuosikurssi on lukulomalla valmistautumassa ylioppilaskirjoituksiin. Lukion opiskelijoille viestitään opetusryhmien käytännön järjestelyistä Wilman kautta.

9.2.2021: Harjunrinteen koulussa on kehotettu 30 oppilasta jäämään tiistaina 9.2.2021 kotiin mahdollisen korona-altistumisen vuoksi. Taustalla on yhden oppilaan varmistettu koronavirustartunta. Mahdollinen altistuminen on tapahtunut tiistaina 2.2., keskiviikkona 3.2. tai torstaina 4.2. kello 8–10 niillä oppitunneilla, joilla kyseiset oppilaat ovat olleet sisällä luokkahuoneissa.

Koulu on tiedottanut tartunnasta lasten huoltajia ja työntekijöitä. Samoin koululta on oltu yhteydessä oppilaisiin, joiden on toivottu jäävän tämän koulupäivän ajaksi kotiin. Riihimäen seudun terveyskeskus kartoittaa altistuneet ja ottaa heihin yhteyttä mahdollisimman pian.

27.1.2021: Pohjolanrinteen koulussa on asetettu karanteeniin viisi oppilasta tartuntataudeista vastaavan lääkärin suosituksesta ja varotoimenpiteenä. Taustalla on yhden oppilaan varmistettu koronavirustartunta. Karanteeniin asetettujen altistuminen on tapahtunut viime viikon lopulla. Karanteeni päättyy 6.2.2021.

20.1.2021: Lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat siirtyvät etäopetukseen 25. tammikuuta alkaen. Abiturientit, maahanmuuttajien perusopetus ja kaksoistutkinnon suorittajat jatkavat lähiopetuksessa. Poikkeuksena on arviointiviikko (28.1.–8.2.), jolloin kokeet järjestetään lähiopetuksessa niin sanottuna vuorolukuna. Oppilaat tekevät kokeita kolmessa eri vuorossa aamu-, keski- ja iltapäivällä. Tarvittaessa koeryhmiä hajautetaan useampaan eri tilaan. Lukio huomioi mahdolliset karanteenitapaukset erikseen. Lukio ohjeistaa oppilaita arviointiviikkoon liittyvissä järjestelyistä myöhemmin Wilmassa.

Riihimäen kaupunki suosittelee edelleen vahvasti abiturienteille kahden viikon omaehtoista karanteenia ennen ylioppilaskirjoituksia. Kaupunki toimii Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistuksen mukaan eikä voi järjestää erillistä tilaa karanteenissa olevalle tai altistuneelle.

Yläasteilla varaudutaan mahdollisiin muuttuviin opetusjärjestelyihin.

15.1.2021: Riihimäen kaupunki suosittelee vahvasti kahden viikon omaehtoista karanteenia ennen ylioppilaskirjoituksia. Kaupunki toimii Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistuksen mukaan eikä voi järjestää erillistä tilaa karanteenissa olevalle tai altistuneelle.

Perinteistä penkkariajelua ei järjestetä. Abit juhlistavat koulun päättymistä koululla pääsääntöisesti sähköisin välinein ja turvallisuus huomioiden. Penkkariajelun toteuttamisesta toukokuussa päätetään erikseen.

13.1.2021: Vallitsevan koronatilanteen ja kokoontumisrajoitusten vuoksi on erittäin todennäköistä, että lukion perinteisiä vanhoja tansseja ei voida järjestää suunnitellusti 12. helmikuuta 2021. Jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan vanhojen tanssiesityksestä paikan päälle, tanssit on päätetty siirtää tanssittavaksi perjantaina 21. toukokuuta 2021, mikäli koronatilanne ja -rajoitukset sen sallivat. Tarkemmista esitysajoista ilmoitetaan myöhemmin.

18.12.2020: Toisen asteen opetuksen suhteen jatketaan hybridi-opetuksen ja maskisuositusten käyttöä. Mikäli epidemiatilanne edelleen vaikeutuu tavalla, joka edellyttää siirtymistä etäopetukseen, siitä annetaan suositus erikseen. Perusopetuksen yläkoulujen (luokat 6.-9.) osalta jatketaan täysimääräisesti kasvomaskien käyttöä. Maskisuositus koskee myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstöä. Linjaukset ovat voimassa 17.1.2021 asti.

7.12.2020: Riihimäen lukio on siirtynyt opetuksessa hybridimalliin. Viikolla 50 lähiopetuksessa ovat abit ja ensimmäinen vuosikurssi, toinen vuosikurssi opiskelee etänä. Viikolla 51 lähiopetuksessa ovat abit ja toinen vuosikurssi, ensimmäinen vuosikurssi opiskelee etänä. Etäjakson aikana oppitunnit pidetään normaalin lukujärjestyksen mukaisesti, ja opettajat ovat aina tavattavissa oppituntien aikana esim. Wilman välityksellä. Etäopiskelijoilla on aina ruokatauko klo 10.45-11.30. Uusintakoe järjestetään koululla normaalisti turvavälit huomioiden.

Lukukauden päätöspäivä on lauantai 19.12., jolloin pidetään joulujuhla etänä kaikille vuosikursseille.

Koronatilanteen kehittymistä ei voi ennustaa. Muutoksia voidaan joutua tekemään hyvinkin lyhyellä aikataululla. Tästä syystä jokaisen on seurattava koulun tiedotuskanavia. Koulu jatkuu joululoman jälkeen torstaina 7.1. lukujärjestyksen mukaan. Tammikuun opetusjärjestelyistä tiedotetaan vuodenvaihteen jälkeen. Maskien käyttö lukiossa sujuu mallikkaasti. Me kaikki jatkamme maskin käyttöä koulun kaikissa tiloissa. Maskin käyttö on kanssaihmisistä välittämistä. Jos joku ei terveydellisen syyn vuoksi voi käyttää maskia, hän voi käyttää visiiriä, mutta maski on kuitenkin aina ensisijainen ja tehokkaampi vaihtoehto.

1.12.2020: Aapeli-avoimen toiminta on keskeytetty vuoden 2020 osalta. Kerhot jatkavat toimintaansa toistaiseksi normaalisti 16.12.2020 asti.

1.12.2020: Lukio valmistautuu tarpeen vaatiessa siirtymään etäopetukseen. Kaksoistutkinnon suorittajilla on ennen joulutaukoa jäljellä yhteensä neljä koepäivää lukiossa. Kokeet järjestetään normaalisti lähiopetuksessa lukion Vanhassa salissa kasvomaskeja käyttäen ja asianmukaisin turvavälein. Maahanmuuttajien perusopetusta ja aikuislukion opetusta jatketaan lähiopetuksena. Edellä mainituissa opetusryhmissä on alle 10 henkilöä, joten turvavälit voidaan luokassa varmistaa. Kasvomaskit ovat ryhmissä olleet käytössä jo aiemmin.

30.11.2020: Varhaiskasvatus ja perusopetus siirtyy kasvomaskin tai visiirin käyttöön keskiviikosta 2.12.2020 alkaen. Maskisuositus koskee Riihimäellä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön lisäksi yläkoulujen 6.–9. luokkien oppilaita. Kaupunki hankkii maskit kouluille. Kouluille varataan maskeja sen verran, että oppilaat voivat vaihtaa maskin esimerkiksi ruokailun yhteydessä. Perusopetus ohjeistaa huoltajia ja oppilaita kasvomaskien oikeaoppisesta käytöstä ja vaihtamisesta koulussa sekä Helmin kautta lähetettävällä tiedotteella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta löytyy ohjeistusta maskien käytöstä.

Riihimäen lukio ja aikuislukio peruu perjantaille 4.12.2020 suunnitellut ylioppilasjuhlat. Lukio selvittää onko juhlat mahdollista järjestää myöhemmin.

27.11.2020: Kanta-Hämeen pandemiaryhmä ja maakunnan kuntajohtajat käsittelivät koronavirustilannetta torstaina 26. marraskuuta. Epidemiatilanne on muuttunut nopeasti heikoksi. Kanta-Hämeen maakunta on taudin esiintymisluvun ja muiden kriteerien perusteella kiihtymisvaiheessa, mutta siirtymässä todennäköisesti jo viikolla 49 leviämisvaiheeseen. Tämän vuoksi Riihimäen kaupunki ottaa muun maakunnan tavoin käyttöön uusia sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauskirjeen pohjalta muotoiltua suositusta aikavälille 30.11.2020–7.1.2021.

Pandemiaryhmän ja kuntajohtajien suositus on, että opetustoimen osalta mahdolliset juhlallisuudet kuten ylioppilasjuhlat järjestetään ilman yleisöä ja huolellisesti turvatoimista huolehtien. Lisäksi juhlallisuudet järjestetään ”hiljaisesti” eli ilman kuorolaulua tai puhallinsoitin- tai lauluorkesterien esiintymistä. Koulujen juhlat järjestetään vain omassa luokassa tai ryhmässä tai ei lainkaan. Riihimäen lukio juhlistaa 19 ylioppilaan valmistumista Istuinkiven 800 neliön kokoisessa liikuntasalissa viikolla 49. Kukin ylioppilas saa kutsua tilaisuuteen mukaan kaksi läheistään, muuta yleisöä tilaisuuteen ei oteta. Tilaisuudessa on maskipakko ja osallistujien on noudatettava kahden metrin turvavälejä. Myös juhlan kulkujärjestelyissä otetaan turvavälit huomioon. Tilaisuus kestää vain tunnin.

Toisen asteen oppilaitoksissa siirrytään kasvomaskien täysimääräiseen käyttöön. Lisäksi etäopetukseen siirrytään ns. hybridistrategian mukaisesti niiltä osin kuin se on mahdollista. Tilanteen pahentuessa varaudutaan siirtymään täysimääräiseen etäopetukseen viikkojen 49–50 aikana (lukiot, ammatillinen koulutus, aikuisten taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö ja aikuisten perusopetus). Vain välttämätön lähiopetus voidaan antaa, mikäli epidemiatilanne vaikeutuu merkittävästi. Riihimäen lukio valmistautuu toimimaan suosituksen mukaisesti. Viikko 49 on lukiossa koeviikko, joten tarpeen vaatiessa lukio siirtyisi etäopetukseen viikosta 50 alkaen. Lukiossa on ollut maskisuositus voimassa lähiopetukseen paluusta lähtien.

Perusopetuksen yläluokkien (luokat 7.-9.) osalta valmistaudutaan tilanteen pahentuessa täysimääräiseen kasvomaskien käyttöön viikkojen 49–51 aikana. Vaikutukset Riihimäellä: Perusopetuksessa valmistaudutaan maskien käyttöön viikosta 50 alkaen jo kuudesluokkalaisten osalta, sillä he opiskelevat Riihimäellä samassa koulussa 7.–9. luokkien kanssa. Kaupunki hankkii maskit kouluille. Kouluille varataan maskeja sen verran, että oppilaat voivat vaihtaa maskin esimerkiksi ruokailun yhteydessä. Perusopetus ohjeistaa huoltajia ja oppilaita kasvomaskien oikeaoppisesta käytöstä ja vaihtamisesta koulussa sekä Helmin kautta lähetettävällä tiedotteella.

30.10.2020: Riihimäen lukion toinen ja kolmas vuosikurssi jatkavat etäopetuksessa viikolla 45. Ensimmäinen vuosikurssi jatkaa porrastetussa lähiopetuksessa.

29.10.2020: Vt. kaupunginjohtaja Mika Herpiö ja sivistysjohtaja Jarkko Niiranen vetoavat huoltajiin ja kouluikäisiin nuoriin, että he suhtautuisivat tilanteeseen vakavasti, jotta koronaviruksen leviäminen edelleen saadaan estettyä.

”Riihimäellä on syysloman jälkeen ilmennyt useita koronatartuntoja nuorten keskuudessa. Toivomme, että erityisesti nuoret välttäisivät nyt kaikenlaisia kokoontumisia ja ryhmätoimintaa iltaisin ja viikonloppuisin. Pidetään sosiaaliset kontaktit minimissä isänpäivän yli, eli 9. marraskuuta saakka, niin voimme hyvinkin saada viruksen pysäytettyä ja alkaa taas tavata ystäviämme vapaammin”, vt. kaupunginjohtaja Mika Herpiö sanoo.

Herpiö ja Niiranen muistuttavat nuoria myös voimassa olevasta maskisuosituksesta. Kaupungin nuorisotiloissa maskin pitäminen on edellytys tilojen käyttämiselle, ja muutenkin erityisesti nuorille suositellaan nyt maskin käyttöä aina, kun turvavälit eivät toteudu. Lue tiedote tästä aiheesta.

28.10.2020: Karan koulu siirtyy välittömästi etäopetukseen ja koulupäivä päättyy keskiviikkona 28. lokakuuta kaikkien oppilaiden osalta kello 9.50. Järjestelyn taustalla on koulussa todettu uusi koronatartuntaketju. Aiemmin koulussa on todettu kaksi toisistaan erillistä koronatartuntaketjua. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin on päädytty tartuntataudeista vastaavan lääkärin suosituksesta ja varotoimenpiteenä. Karan koulussa oppilaita on yli 480 ja opetushenkilöstöä noin neljäkymmentä.

Etäopetus alkaa torstaina 29. lokakuuta. Koulujen rehtorit tiedottavat Helmin kautta sekä oppilaita että huoltajia etäopetuksen tarkemmista järjestelyistä ja ruokailusta vielä tämän päivän aikana. Lähiopetukseen palataan maanantaina 9. marraskuuta.

Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Jarkko Niiranen vetoaa Karan koululaisten perheisiin, että he suhtautuisivat etäopetukseen ja koronatilanteeseen vakavasti, jotta koronaviruksen leviäminen edelleen saataisiin estettyä. Lue tiedote tästä aiheesta.

27.10.2020: Karan koulussa on asetettu tartuntataudeista vastaavan lääkärin suosituksesta ja varotoimenpiteenä karanteeniin 28 oppilasta ja yhdeksän opettajaa. Taustalla on yhden oppilaan varmistettu koronatartunta. Mahdolliset altistumiset ovat tapahtuneet 20.–22. lokakuuta. Karanteenin aikana oppilaat ja opettajat työskentelevät etänä. Riihimäen seudun terveyskeskus kartoittaa altistuneet ja ottaa heihin yhteyttä mahdollisimman pian. Koulujen rehtorit lähettävät Helmi-palvelun kautta viestin altistuneiden oppilaiden huoltajille. Etäopiskelusta oppilaat ja huoltajat saavat erilliset ohjeet Helmi-viestinä. Lue tiedote tästä aiheesta.

26.10.2020: Karanteenissa olevilla perusopetuksen oppilailla on oikeus maksuttomaan kouluruokailuun. Ruokapalvelut organisoivat ja järjestävät kootusti mahdollisuuden ateriapakettien noutamiseen ennalta sovitusta pisteestä. Koulujen rehtorit tiedottavat karanteenissa olevia ja heidän huoltajiaan tarkemmista järjestelyistä. Ateriapaketit tilataan ennakkoilmoittautumisten perusteella kerralla koko karanteenin ajaksi. Sitovat ennakkoilmoittautumiset tulee tehdä oman koulun rehtorille tiistaina 27. lokakuuta kello 14.00 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on muistettava mainita mahdollisista erityisruokavalioista. Lue tiedote tästä aiheesta.

24.10.2020: Karan ja Harjunrinteen yläkouluissa siirrytään maanantaista 26.10. alkaen osittain etätyöskentelyyn ja karanteeniin. Karan koulussa järjestelyt koskevat kahta opetusryhmää ja neljää opettajaa. Harjunrinteen koulusta karanteeniin asetetaan kaksi opetusryhmää ja kahdeksan opettajaa. Karan koulussa karanteenissa on yhteensä 33 ihmistä, Harjunrinteellä 36. Lue tiedote tästä aiheesta.

23.10.2020: Riihimäen lukion ensimmäinen vuosikurssi palaa lähiopetukseen 26.10.2020, mutta toinen ja kolmas vuosikurssi jatkavat etäopetuksessa. Järjestely on voimassa toistaiseksi ja tilannetta arvioidaan viikoittain epidemiatilanteen perusteella. Ensimmäisen vuosikurssin lähiopetus toteutetaan porrastettuna lähiopetuksena, jossa huomioidaan turvavälit, käsihygienia ja maskisuositukset. Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan tarkemmin asiasta Wilmassa. Lue tiedote tästä aiheesta.

15.10.2020: Riihimäen lukio jatkaa toimintaansa etäopetuksessa 25.10.2020 asti. Kaupunki arvioi viikon 43 aikana mahdollisuuksia osittaiseen lähiopetukseen palaamiseen. Lukio tiedottaa Wilman kautta opiskelijoita tuntien sisällöstä. Etäopetusviikon aikana opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta ruokailla koululla. Mikäli etäopetus jatkuu, kaupunki tiedottaa lukiolaisten mahdollisista ruokailuun liittyvistä järjestelyistä.

Maakunnallinen pandemiaryhmä suositteli torstaina 15.10.2020 toisen asteen etäopetuksen jatkoa 8.11.2020 asti. Valtioneuvoston samana päivänä antaman linjauksen mukaan etäopetus on viimesijainen keino, jossa on huomioitava välttämättömät lähiopetuksen tarpeet.

14.9.2020: Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat päivittäneet omia ohjeistuksiaan THL:n uusien ohjeiden mukaisiksi. Lue sivistysjohtaja Jarkko Niirasen tiedote asiasta tue tiedote tästä aiheesta.

Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla muun muassa yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos lapsi/nuori sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi/nuori siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa tai lähetetään kotiin, mikäli näin huoltajan kanssa tilanteessa sovitaan. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.

Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.

Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua koronavirustestiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata. THL: Tietoa koronaviruksesta.

Jos oppilas on muutoin sairas, huoltaja ilmoittaa opettajalle oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian. Jotta oppilas ei jäisi poissaolon aikana jälkeen opinnoissaan, hänelle annetaan tarvittavat tehtävät ja opiskelumateriaalit kotiin. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sairauspoissaolo ilmoitetaan lapsen ryhmän henkilökunnalle. Oppilaan poissaolosta johtuva mahdollinen tukiopetuksen tai muun oppimisen tuen tarve huomioidaan hänen palatessaan kouluun.

Matkustusrajoituksia ja karanteenisuositus

Ulkomailta palaavien tulee tarkistaa THL:n verkkosivuilta hallituksen matkustusrajoitukset ja ulkomailta palaavien 14 vuorokauden karanteenisuositukset.

Kun saavutaan Suomeen maasta, jonka kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, täytyy oppilaan tai työntekijän jäädä 14 vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin. Karanteenisuositus on voimassa, vaikka koronatestistä olisi saanut negatiivisen tuloksen. Testitulos kertoo tilanteesta testaushetkellä. Negatiivinen testitulos ei sulje pois sitä, että testin ottamisen jälkeen saa tartunnan tai että tartunta on itämässä.

Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

Mahdolliset altistuneet jäljitetään ja ohjataan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntataudeista vastaavalle infektiolääkärille. Tartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vrk oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään 2 vrk oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Perusopetuksessa varaudutaan poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

Mikäli syyslukukauden 2020 aikana on tarpeen siirtyä lähiopetuksesta etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen, toimitaan opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti Tehdään päätös siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Ennen päätöksentekoa kuullaan koulun oppilaskuntaa.

Haavoittuvammassa asemassa olevien lasten opetus järjestetään lähiopetuksena.

Opetuksessa noudatetaan tuntijakoa, opetussuunnitelman perusteita, paikallista opetussuunnitelmaa, perusopetusasetuksen mukaista työaikaa, koulujen työaikoja, opetuksen järjestäjän vuosisuunnitelmaa ja oppilaan lukujärjestystä. Koulu seuraa oppilaan poissaoloja opetuksen järjestämistavasta riippumatta ja ilmoittaa oppilaan huoltajalle luvattomista poissaoloista.

Huolehditaan, että oppilas saa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Etäyhteydellä tapahtuva opetus ei ole pelkkää oppimistehtävien antamista.

Etäyhteydellä opetuksen aikana turvataan oppilaiden yhdenvertaiset oikeudet saada opetusta. Opettaja on aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteydessä oppilaaseen sekä edistää säännöllistä vuorovaikutusta oppilaan kanssa. Oppilaaseen pidetään yhteyttä useita kertoja päivässä. Oppilaan läsnäolo varmistetaan ja sitä tuetaan. Oppilaan vuorovaikutuksen tarvetta seurataan ja tarvittaessa yhteydenottoja lisätään.

Etäyhteydellä tapahtuva opetus voi olla esimerkiksi opettajan johdolla annetun opetuksen ohella monimuoto-opetusta verkossa sekä osittain oppilaan itsenäistä opiskelua verkon avulla. Opetus järjestetään oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.

Perusopetuksessa tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat maksuttomia. Myös oppilaan omaa laitetta voidaan käyttää. Jos oppilaan omia laitteita käytetään, varmistetaan, että ne ovat opetukseen soveltuvia ja riittäviä. Alle 15-vuotiaan osalta huoltaja päättää, voiko lapsi käyttää mobiililaitettaan tai kotoa löytyviä laitteita etäopetuksessa. 15 vuotta täyttänyt päättää itse, käyttääkö hän mobiililaitetta tai kodin laitteita. Oman laitteen käytöstä lähi- ja etäopetuksessa tehdään erillinen sopimus. Omien laitteiden opetuskäyttö tapahtuu opettajan antamia ohjeita noudattaen. Käyttö tulee olla lain, hyvien tapojen ja käyttöehtojen mukaista. Koulu ei vastaa laitteiden katoamisesta. Mikäli laite tai ohjelmisto rikkoutuu oppilaan omassa käytössä, vahingosta vastaa hän itse tai laitteen muu omistaja.

Poissaolot

Perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa sekä lukiokoulutuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Kouluun ei saa tulla sairaana.

Opettaja ja opiskeluhuollon henkilöstö seuraavat oppilaiden/opiskelijoiden osallistumista opetukseen. Poissaoloja seurataan, niistä ilmoitetaan ja niihin puututaan yhteisen toimintamallin mukaisesti. Opettaja on vastuussa oppilaistaan/opiskelijoistaan ja on yhteydessä heihin ja koteihin myös silloin, mikäli opetusta joudutaan järjestämään poikkeuksellisissa olosuhteissa. Sairaus sekä oppilaan/opiskelijan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta. Lääkäri voi arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta.

Huoltajan tulee toimittaa lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto oppilaan tilanteesta koulun rehtorille. Tällöin perusopetuksessa tehdään päätös erityisistä opetusjärjestelyistä (POL 18§) ja opetus voidaan antaa etäyhteyksin. Koululle ei tarvitse luovuttaa tietoja oppilaan perheenjäsenen terveydentilasta. Perheenjäseneksi katsotaan henkilö, joka elää samassa taloudessa lapsen kanssa. Krooniset sairaudet kuten astma, diabetes ja reuma eivät pääsääntöisesti ole este kouluun tulemiselle.

Vaikea koronavirustauti on harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt myöskään valtaosalla pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi/nuori, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua lähiopetukseen tai varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen ja koulun tapauskohtaisia järjestelyjä koskevassa päätöksenteossa hyödynnetään lääkärin tai muun asiantuntijan arviota.

Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

Sekä lapset/nuoret että aikuiset pesevät kätensä aina kouluun tai varhaiskasvatukseen tullessaan, ennen kotiinlähtöä, ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, ja kun kädet ovat näkyvästi likaiset Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Ohjeita hygieniasta päivitetään tarvittaessa THL:n ohjeistusten mukaisesti.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen ja tilojen käyttö

Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.nVarhaiskasvatus järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keskenään. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia pääsääntöisesti saman lapsiryhmän kanssa. Varhaiskasvatuksessa toimitaan mahdollisuuksien mukaan pienryhmissä ja kaikkia tiloja niin sisätiloissa kuin ulkona hyödyntäen.

Opetusjärjestelyissä hyödynnetään koulun kaikkia sisä- ja ulkotiloja sekä lähistöllä olevia muita ulkotiloja ja luontoympäristöjä. Opetusryhmiä pidetään mahdollisuuksien mukaan erillään tilojen, aikataulujen, erilaisten ohjeistusten ja opetusjärjestelyjen avulla. Näin pyritään välttämään suurempien ihmisjoukkojen kulkeminen samanaikaisesti. Kun opetusryhmä koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.

Välitunnit ovat oppilaiden virkistäytymisen aikaa ja niitä pyritään porrastamaan mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaisesti. Kouluissa suunnitellaan ja ohjataan toimintaa välitunneilla lähikontaktien välttämiseksi.

Riittävää etäisyyttä ja annettuja hygieniaohjeita tulee pyrkiä noudattamaan niin koulutiloissa, siirtymissä, koulun piha-alueella kuin koulumatkoillakin. Koulussa ja varhaiskasvatuksessa toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.

Henkilökunnan kokoontumisia vältetään, esimerkiksi opettajien kokoukset suositellaan järjestettäväksi ensisijaisesti etäyhteyden avulla. Opetuksen suunnitteluun liittyvä pienempien opettajaryhmien ja tiimien yhteistyö voidaan toteuttaa riittävästä etäisyydestä ja hyvästä hygieniasta huolehtien. Henkilöstön ylimääräisiä siirtymiä toimipaikasta toiseen vältetään. Työterveyslaitoksen ohje työntekijälle.

Varhaiskasvatuksessa huomioidaan huoltajien välttämättömät käynnit sisätiloissa. Tilat ovat eri yksiköissä erilaiset, joten yksikkö laatii oman ohjeistuksensa. Varhaiskasvatuksessa sallitaan esim. terapeuttien käynnit yksiköissä erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa sallitaan myös opiskelijoiden työssäoppimisjaksot.

Koulun tilat ja piha-alueet ovat koulupäivän aikana ainoastaan oppilaiden/opiskelijoiden ja koulukiinteistössä työskentelevän henkilökunnan käytössä. Huoltajat voivat saattaa oppilasta koulun piha-alueen rajalle ja kulkea koulukiinteistöön tarvittaessa (mm. oppilaan terveystarkastukset, henkilökunnan kanssa sovitut tapaamiset). Mikäli koulun tai varhaiskasvatuksen ulkopuoliset henkilöt käyttävät päiväkodin tai koulun tiloja yksikön toiminta-ajan ulkopuolella, kiinteistö siivotaan ennen päiväkodin avautumista ja kouluissa ennen oppilaiden ja koulun henkilökunnan koulupäivän alkua.

Lukuvuoden opetukseen ja toimintaan liittyvät tutustumisvierailut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja niissä noudatetaan yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita (esim. uimaopetus, kulttuuripolkutoiminta soveltuvin osin).

Kodin ja koulun/varhaiskasvatuksen yhteistyö

Koulun ja opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstö on aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteydessä koteihin liittyen oppilaan/opiskelijan opintojen edistymiseen, poissaolojen seurantaan tai tilanteeseen, jossa on huoli oppilaan/opiskelijan oppimisesta tai hyvinvoinnista. Huoltajien tapaamisissa hyödynnetään etäyhteyksiä. Tapaamisten suunnittelussa otetaan huomioon perheiden mahdollisuudet käyttää etäyhteyksiä sekä tulkkaustarve. Lähitapaamisissa otetaan huomioon hygieniaohjeet. Vanhempainilloissa huolehditaan riittävästä väljyydestä ja hyvästä hygieniasta. Vanhempainiltoja voidaan järjestää myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Ruokailu

Lue tiedote 3.3.2021: Etäopetuksessa olevien perusopetuksen 6.–9.lk oppilaiden ruokapakettien jako

Kouluruokailua porrastetaan. Kädet pestään aina ennen ruokailua ja sen jälkeen. Ruoanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana huolehditaan tehostetusti hygieniasta. Yksikön henkilöstö ohjaa ja valvoo oppilaiden ruokailutilannetta, käsienpesua, riittävien etäisyyksien pitämistä.

Varhaiskasvatuksessa yksikön henkilökunta annostelee lasten ruoan. Yksikön henkilöstö ja keittiöhenkilökunta suunnittelevat yhteistyössä kouluruokailun käytännön toteutuksen yksikkökohtaisesti.

Koulumatkat ja koulukuljetukset

Koulumatkalla tulee noudattaa yleisiä liikennesääntöjä ja huolehtia turvavälistä muihin liikkujiin. Joukkoliikennettä käyttävien oppilaiden tulee seurata joukkoliikenteeseen ja sen turvallisuuteen liittyvää tiedotusta. Koulukuljetukset järjestetään THL:n ohjeiden mukaisesti. Ensisijaisen tärkeää on, että oppilaat eivät matkusta sairaana, ja että kuljettaja ei tule sairaana tai oireisena töihin. Koulukuljetuksissa huolehditaan mahdollisimman hyvin riittävästä etäisyydestä ja pidättäydytään fyysisestä kontaktista (esim. kättely). Noudatetaan hyvää yskimis- ja aivastamishygieniaa. THL: Ohjeet koulukuljetuksiin COVID-19 -tartuntojen ehkäisemiseksi.

Siivous

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Koulujen ja varhaiskasvatuksen tiloja siivotaan tehostetusti. Erityistä huomiota kiinnitetään kosketuspintoihin, kuten ovenkahvojen, käsinojien, pulpettien ja pöytien, valokatkaisimien sekä hanojen aktiiviseen puhdistamiseen.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.), taide- ja taitoaineiden välineiden käytön jälkeen kukin opetusryhmä puhdistaa ne aina tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella. Kädet pestään ennen ja jälkeen yhteiskäytössä olevien työvälineiden käyttöä. Myös lelujen säännöllisestä puhdistamisesta huolehditaan. Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi. Koronavirus, ohje siivoukseen.

Opiskeluhuollon palvelut helposti tavoitettavissa

Lue tiedote 3.3.2021: Oppilas- ja opiskelijahuolto yläkouluissa ja toisella asteella pääsääntöisesti verkossa

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut ovat oppilaiden, opiskelijoiden, huoltajien ja koulun henkilöstön käytettävissä. Oppilaat/opiskelijat voivat hakeutua kuraattori-, psykologi- ja/tai psykiatrisen sairaanhoitajan sekä kouluterveydenhuoltopalveluihin ja opettajilla on mahdollisuus matalalla kynnyksellä heitä konsultoida. Jos oppilaan/opiskelijan tilanteesta herää huoli, hänet ohjataan opiskeluhuollon palveluihin. Opiskeluhuollon palveluissa varaudutaan yksilökohtaisen ja yhteisöllisen tuen tarpeen lisääntymiseen.

Terveydenhoitajat, psykologit, kuraattorit ja psykiatriset sairaanhoitajat työskentelevät pääosin omilla kouluillaan keskittyen yhteisölliseen ja oppilaskohtaiseen työhön sekä opettajien työn tukemiseen. Konsultaatiot, monialaiset asiantuntija- ja oppilas/opiskelijahuoltoryhmät toteutetaan etäyhteyksillä aina, kun se on mahdollista. Yhteyttä oman koulunsa oppilas-/opiskelijahuoltohenkilöstöön voi ottaa matalalla kynnyksellä Helmen/Wilman välityksellä, sähköpostitse tai puhelimitse.

Oppivelvollisuuden suorittaminen osallistumatta perusopetukseen (ns. kotiopetus)

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus perusopetuksen osana ei ole kotiopetusta. Kotiopetukseksi kutsutaan oppivelvollisuuden suorittamista muutoin kuin osallistumalla perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen. Kotiopetuksen tulee perustua perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 eri oppiaineille asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin.

Kotiopetuksessa vastuu perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen ja taitojen saavuttamisesta ja oppivelvollisuuden edistymisestä on huoltajalla. Huoltaja vastaa kaikista opintojen järjestelyistä, kuten opetuksesta, oppimisen tuesta, oppimateriaaleista, työvälineistä ja -aineista, oppilashuollosta ja ruokailusta. Asuinkunnan nimeämä tutkiva opettaja valvoo ja laatii selosteen kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen edistymistä. Huoltajan pyynnöstä kotiopetuksessa oleva oppivelvollinen voi osoittaa osaamisensa erityisessä tutkinnossa. Opetushallituksen antamaa tietoa kotiopetuksesta.

Päiväkotien ja koulujen yksityiskohtaisista käytännön järjestelyistä lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen yksiköiden johtajat sekä koulujen rehtorit.

Vanhojen päivä ja penkkarit 2021

Lukuvuonna 2020–2021 vanhojen päivä on perjantaina 12.2.2021. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi päivän ohjelmaan joudutaan todennäköisesti tekemään muutoksia siten, että vanhojen kotiväelle, lukion ykkösille ja peruskoululaisille järjestettäviä tanssiesityksiä ei voida pitää. Lukiolla selvitetään parhaillaan mahdollisuutta striimata perjantain tanssiesitys koteihin. Jos tanssiesitykset joudutaan perumaan, koululla ei myöskään voida järjestää perinteistä vanhojen cocktail-tilaisuutta tai vanhojen vierailua ykkösten oppitunneilla. Vanhat tanssit -kurssi järjestetään näillä näkymin normaalisti kolmannessa jaksossa edellyttäen, että koronatilanne ja viranomaismääräykset sen sallivat.

Lukuvuonna 2020–2021 penkkaripäivä on torstaina 11.2.2021. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi penkkaripäivän ohjelmaan joudutaan tekemään muutoksia, eikä esimerkiksi koko koulun yhteistä abi-gaalaa Istuinkiven hallissa voida todennäköisesti järjestää. Myöskään abien kiertelyä kakkosten ja ykkösten luokissa ei järjestetä.

Yhteystietoja

Alakoulujen yhteystiedot
Yläkoulujen yhteystiedot
Lukio ja aikuislukio:
lukio@riihimaki.fi
rehtori 040 330 4605
apulaisrehtori 040 330 4605
koulusihteeri 019 758 4607
aikuislukion koulusihteeri 050 500 1692
Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Anne Rautaparta
vs. opetuspäällikkö
040 330 4452
Eteläinen Asemakatu 4


Marjut Helenius
varhaiskasvatuspäällikkö
050 538 7701


Jarkko Niiranen
sivistysjohtaja
050 526 3175
Eteläinen Asemakatu 4

THL:n ja OKM:n suositus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäjälle koronavirusepidemian aikana 4.8.2020, pdf

THL:n ja OKM:n suositus lukiokoulutuksen järjestäjälle koronavirusepidemian aikana 4.8.2020, pdf

Varhaiskasvatuksen jarjestaminen uudella toimintakaudella 25.6.2020 alkaen

Esiopetuksen jarjestaminen uudella toimintakaudella 29.6.2020 alkaen

Perusopetuksen järjestäminen

Lukiokoulutuksen järjestäminen

Perusopetukseen osallistuminen ja poissaolot

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen hygieniaohjeita

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Tietoa koronasta

THL: Matkustusrajoitukset ja ulkomailta palaavien karanteenisuositukset 6.8.2020

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1