Riihimäen kaupungin toimenpiteet

Päivitetty 30.7.2020 klo 14.00

Tilaisuudet, tapahtumat ja kokoontumiset

 • Yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja kokoukset ovat kiellettyjä 30.6. asti.
 • Enintään 500 hengen yleisötilaisuudet sallitaan 1.7. lähtien. Yli 500 hengen yleisötilaisuudet ulkotiloissa sallitaan tietyin poikkeuksin 1.7. alkaen.
 • Katso tarkat tiedot voimassa olevista rajoituksista valtioneuvoston sivuilta.

Toimielinten kokoontuminen

 • Kaupunginvaltuusto on siirtynyt sähköiseen kokoustamiseen.
 • Eri lautakuntien ja muiden toimielinten kokoustiheyttä on pidennetty.
 • Riihimäen poikkeusolojen johtoryhmä suosittaa toimielimille kokoustamaan sähköisesti. Tässä käytännössä on kuitenkin syytä muistaa seuraavat seikat: Kuntalain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Lisäksi käytännön syistä voi olla tarkoituksenmukaista, että puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat kokoukseen kuitenkin samassa paikassa. Jos kokoukseen osallistutaan kotoa käsin, ei samassa tilassa saa olla ulkopuolisia, kuten perheenjäseniä tai ystäviä.

Loma- ja työmatkailu

 • Henkilöstön ulkomaan työmatkat on peruttu.
 • Työmatkustamista kotimaassa ei rajoiteta, mutta suositellaan mieluummin etäyhteyksien käyttöä.
 • Suomen hallitus on linjannut, että maahantulon rajoituksista luovutaan sisärajoilla 13.7. alkaen Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on samankaltainen kuin niissä maissa, joiden osalta sisärajavalvonta on jo poistettu. 23.7. hallitus päätti palauttaa sisärajavalvonnan uudelleen käyttöön Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin väliseen liikenteeseen 27.7. alkaen. Lisätietoa matkustusrajoituksista löytyy valtioneuvoston sivuilta ja ulkoministeriön sivuilta.

Käsihygienia

 • Henkilöstöä kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota käsi- ja yskimishygieniaan.
 • Kättelyä tulee välttää.
 • Kaupungin tiloissa tulee vierailla täysin terveenä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Sosiaali- ja terveystoimessa pandemiatilannetta seurataan päivittäin ja muutoksia tehdään tarvittaessa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Toistaiseksi pyrimme kaikissa toiminnoissa välttämään ylimääräisiä kokoontumisia ja noudatamme tarkasti hygieniaohjeita.
 • Lähikontakteissa on syytä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen ja ottaen huomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät. Erityisesti korkea ikä ja perussairaudet (esimerkiksi diabetes ja hengityselinsairaudet) sekä merkittävä ylipaino lisäävät sairastumisen vakavuuden riskiä.
 • Ikäihmisten palveluissa päivätoimintojen toiminta alkaa 3.8.2020. Ryhmien kokoa voidaan joutua rajoittamaan ja kokoontumisaikoja voidaan joutua muuttamaan. Suuren suosion saanut Senioripuistoilu päättyy heinäkuun lopussa.
 • Vapaaehtoistoiminnan keskus Virsun avaamisesta päätetään elokuun loppuun mennessä. Elokuun Virsu on suljettu.
 • Toimintakeskus Rivakan toiminta jatkuu elokuussa lähes normaalisti.Toiminnassa voi olla muutoksia normaalitilanteeseen verrattuna. Rivakan myymälä on toistaiseksi suljettu.
 • Akuutti arkiapu (ja kauppapalvelu) -palvelunumero ei ole enää käytössä.
 • Sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden esimiehiltä ja muulta henkilökunnalta saa tarvittaessa lisätietoja ja -ohjeita.

Hygieniaohjeistukset sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä ja kotiin annettavissa palveluissa

 • Henkilökunta käyttää suunenäsuojusta tai kasvomaskia aina lähihoitotilanteissa. Muissa tilanteissa suojainten käyttö perustuu tapauskohtaiseen harkintaan tai erillisiin ohjeisiin.
 • Tartuntavaaran vähentämiseksi Riihimäen sosiaali- ja terveystoimi on muokannut hoitajarinkejä siten, että yhden asiakkaan luona käyvien eri hoitajien lukumäärä olisi mahdollisimman pieni.
 • Hoitohenkilökunta antaa asiakkaille ojausta hygienia-asioissa ja viruksilta suojautumisessa.

Vierailurajoitukset

 • Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille järjestetään mahdollisuus tavata läheisiään turvallisesti.
 • Vierailujen järjestämisessä noudatetaan edelleen pidättyvää linjaa.
 • Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski.
 • Riihimäen kaupungin toimintayksiköissä mahdollistetaan asukkaiden ja vierailijoiden tapaaminen ulkona (ensisijainen tapaamisjärjestely) tai sisätiloissa.

  Vierailun edellytyksenä on:

  • Asukkaan ja vierailijoiden perheenjäsenineen tulee olla terveitä (ei saa olla mitään infektioiden oireita), eivätkä he saa olla omaehtoisessa tai asetetussa karanteenissa. Vierailla ei myöskään voi, jos on itse sairastanut koronan alle 4 viikkoa aiemmin.
  • Jos olet epävarma siitä, voitko tavata läheistäsi, ota yhteyttä hoitoyksikön henkilökuntaan puhelimitse.

  Tapaamiset ulkona:

  • Suositellaan, että asukas ja vierailijat noudattavat 1-2 metrin turvaväliä, fyysistä kontaktia on syytä välttää. Jos turvaväliä ei pystytä noudattamaan suositellaan käytettäväksi suunenäsuojainta tai kankaista kasvomaskia. Tarvittaessa kasvomaskin saa yksikön henkilökunnalta.
  • Vierailija voi ulkoilla asukkaan kanssa myös työntäen asukasta pyörätuolilla. Pyörätuolia työnnettäessä suu-nenäsuojain/maski ei ole välttämätön. Huolehdi myös läheisesi riittävästä turvavälistä muihin ihmisiin.
  • Vierailijan tulee noudattaa turvaväliä myös muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.
  • Ennen tapaamista vierailijan tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta (käsienpesu, käsidesi).

  Vierailut harkinnan mukaan yksikössä:

  • Mikäli ulkona tapaaminen ei ole mahdollista, vierailu voidaan järjestää sisätiloissa. Jos asukas, jota tullaan tapaamaan, asuu kahden hengen huoneessa, tapaaminen järjestetään yksikön muissa tiloissa. Suositellaan, että vierailijoita olisi tapaamisessa enintään kaksi kerrallaan.
  • Suositellaan, että asukas ja vierailijat noudattavat 1-2 metrin turvaväliä, fyysistä kontaktia on syytä välttää. Jos turvaväliä ei pystytä noudattamaan suositellaan käytettäväksi suunenäsuojainta tai kankaista kasvomaskia. Tarvittaessa kasvomaskin saa yksikön henkilökunnalta.
  • Ennen tapaamista ja tapaamisen jälkeen vierailijan tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta (käsienpesu, käsidesi).

  Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

  • Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluista poikkeustilanteessa voit lukea täältä >>.

  Liikunta- ja hyvinvointikeskus

  • Uimahalli avataan 29.6.2020. Uimahallin kausikortteihin lisätään kiinnioloajan verran aikaa.
  • Maauimala on suljettu kesän 2020.
  • Jäähalli, kamppailukeskus ja koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäyttö on suljettu toistaiseksi. Kaikki kyseisissä liikuntatiloissa olevat vuorot perutaan automaattisesti eikä tilavuokria peritä.
  • Kaikki liikuntapalveluiden ohjatut liikuntaryhmät on peruttu tältä keväältä.
  • Urheilutalo avataan seuraavan kerran syksyllä.
  • Kaupungin ulkoliikuntapaikat ovat auki, mutta niissä tulee noudattaa voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

  Nuorisopalvelut

  • Riihimäen nuorisopalvelujen avoin- ja kerhotoiminta on tauolla toistaiseksi.
  • Riihimäen nuorisopalveluiden kaikki nuorisotyöntekijät ovat työaikansa puitteissa nuorten tavoitettavissa verkkonuorisotilassa ja erilaisissa sosiaalisen median palveluissa. Lue lisää täältä >>.
  • Riihimäen nuorisopalvelut -keskustelupalvelimen (Discord) on avoinna nuorille ti, to ja pe klo 17–20 ja la klo 18–21. Paikalla on työntekijöitä keskustelemassa nuorten kanssa.

  Kaupungin toimipisteet

  Kierrätyskeskus

  • Avataan maanantaina 6.7.2020 kello 10.

  Kirjasto

  • Kirjastoon voi jälleen mennä lainaamaan ja palauttamaan aineistoa, lukemaan lehtiä ja käyttämään tietokoneita. Kirjastossa voi kuitenkin vierailla vain terveenä ja omasta ja muiden terveydestä huolehtien. Kokoontumisia ja muuta oleskelua tulee välttää.

  Museot

  • Riihimäen taidemuseo, kaupunginmuseo ja Suomen Lasimuseo avataan 2.6.2020.

  Opistot

  • Kansalaisopisto ja kutomo ovat kiinni syksyyn saakka.
  • Riihimäen taidekoulun lukukausi on jo päättynyt.
  • Riihimäen musiikkiopiston toiminta jatkuu etäopetuksena kevätukukauden loppuun saakka.

  Rakennusvalvonta

  • Rakennusvalvonnassa pyydetään asioimaan vain puhelimitse ja sähköpostitse, eikä asiakkaita toistaiseksi oteta vastaan paikan päällä.
  • Pohja- ja rakennekatselmuksia ei toistaiseksi suoriteta. Aloituskokoukset pidetään etäyhteyksien välityksellä, ja käyttöönotto- ja loppukatselmukset pidetään tapauskohtaisesti.
  • rakennusvalvonta@riihimaki.fi, kanslia p. 050 500 1965, 050 500 1966, rakennustarkastaja Niemi p. 040 330 4151, rakennustarkastaja Turunen p. 040 330 4152, rakennusvalvontapäällikkö Piipponen p. 040 330 4150.

  Tietotupa

  • Kaupungin asiakaspalvelupiste Tietotupa on normaalisti auki 3.7. asti. Tietotupa on suljettu 6.7.–2.8.

  Ympäristönsuojelu

  • Ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti ympäristönsuojeluviranomaisen on pyrittävä varmistamaan toimintavalmius ja tarvittavan henkilöstön ja asiantuntemuksen saatavuus myös poikkeusoloissa. Näiden toimintojen häiriintyminen esimerkiksi henkilöstön sairastuessa halutaan minimoida.
  • Ohjeen mukaisesti ympäristönsuojelussa priorisoidaan olennaisimpi tehtäviä, joihin kuuluvat ohjaus ja valvonta, ympäristövahinkotilanteiden ennaltaehkäisy ja hoitaminen, tiedotus sekä pelastuslain mukaisen viranomaisavun antaminen ympäristöön liittyvissä vahingoissa ja kysymyksissä.
  • Ympäristönsuojelun henkilöstön suojaamiseksi ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi vastuualueella on siirrytty tekemään etätöitä ja asiakkaita palvellaan pääosin puhelimitse ja sähköpostitse.
  • Valvontakäyntejä ja tarkastuksia tehdään rajoitetusti ja pääasiassa vain välttämättömissä tapauksissa.

  Paikallisliikenne

  • 1.6. alkaen paikallisliikenteessä matkustaminen palaa ennalleen. Käteisellä voi maksaa ja matkaliput leimataan tai näytetään kuljettajalle normaalisti. Käynti bussiin tapahtuu etuovesta.
  • Busseja siivotaan ja kosketuspintoja desinfioidaan edelleen tehostetusti.

  Yritykset

  • Riihimäen kaupunki nopeuttaa laskujen maksua ja myöntää tapauskohtaisesti vapautuksia vuokranmaksusta.
  • Kaupungin suljettaviksi määräämissä kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa vuokralaisina olevien vuokraa ei peritä ajalta, jonka tilat ovat kaupungin määräyksellä suljettuina.
  • Maksulykkäyksiä voidaan myöntää asiakkaille normaalin käytännön mukaisesti.
  • Laskuista lähetetään toistaiseksi vain maksumuistutus. Perintäkirjeitä ei lähetetä.
  • Kaupunki suosittaa tytäryhteisöille näiden linjausten käyttöä omassa toiminnassaan soveltuvin osin.
  • Yksinyrittäjien korona-avustusta voi hakea 31.8.2020 saakka täältä >>

  Etätyöt

  • Suomen hallituksen suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyy 1.8. rauhoittuneen epidemiatilanteen johdosta.

  Sairauspoissaolo

  • Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi suosittelevat alueen työnantajia hyväksymään omalla ilmoituksella työntekijän sairauspoissaolon. Sama toive koskee myös sairaan lapsen hoitoa. Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi antavat suosituksen välttääkseen terveyspalvelujen mahdollisen ylikuormittumisen.

  Kesätyöt

  • Osa Riihimäen kaupungin toiminnoista on suljettu tai niissä on merkittäviä muutoksia. Tämä vaikuttaa myös kesätöiden toteutumiseen. Kesätöiden tilanteesta ilmoitetaan asianomaisille henkilökohtaisesti.

   

   


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0