Riihimäen kaupungin toimenpiteet

Päivitetty 26.5.2020 klo 9.47

Tilaisuudet, tapahtumat ja kokoontumiset

 • Kaikki yleisötilaisuudet on peruttu.
 • Yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja kokoukset ovat kiellettyjä 31.5. asti. Kaupunki suosittelee kaikkia välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla ja toivoo vanhempien keskustelevan lasten ja nuorten kanssa rajoituksista.
 • Enintään 50 hengen yleisötilaisuudet sallitaan 1.6. lähtien toistaiseksi. 50 hengen kokoontumisrajoitus koskee myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämiä tilaisuuksia, kuten kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumia sekä uskonnollisia tilaisuuksia. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden turvallisuus varmistetaan asiakasmääriä rajaamalla, turvaetäisyyksillä ja hygieniaohjeistuksella.
 • Yli 500 hengen tapahtumat on kielletty ainakin 31.7. saakka.

Toimielinten kokoontuminen

 • Kaupunginvaltuusto on siirtynyt sähköiseen kokoustamiseen.
 • Eri lautakuntien ja muiden toimielinten kokoustiheyttä on pidennetty.
 • Riihimäen poikkeusolojen johtoryhmä suosittaa toimielimille kokoustamaan sähköisesti. Tässä käytännössä on kuitenkin syytä muistaa seuraavat seikat: Kuntalain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Lisäksi käytännön syistä voi olla tarkoituksenmukaista, että puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat kokoukseen kuitenkin samassa paikassa. Jos kokoukseen osallistutaan kotoa käsin, ei samassa tilassa saa olla ulkopuolisia, kuten perheenjäseniä tai ystäviä.

Loma- ja työmatkailu

 • Henkilöstön ulkomaan työmatkat on peruttu.
 • Työmatkustamista kotimaassa ei rajoiteta, mutta suositellaan mieluummin etäyhteyksien käyttöä.
 • Älä matkusta ulkomaille juuri nyt. Lue lisää Ulkoministeriön verkkosivuilta >>

Käsihygienia

 • Henkilöstöä kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota käsi- ja yskimishygieniaan.
 • Kättelyä tulee välttää.
 • Kaupungin tiloissa tulee vierailla täysin terveenä.

Yli 70-vuotiaat asukkaat

 • Ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden, pitää välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. (STM:n tiedote 19.5.2020 >>)
 • Kasvotusten tapaamisissa on pidettävä huoli kahden metrin turvavälistä.
 • Jos on välttämätöntä vierailla riskiryhmään kuuluvan luona, kättelyä, halaamista ja muita ylimääräisiä lähikontakteja pitää välttää. Vierailijan on myös suojattava hengitystiensä kertakäyttöisellä liinalla, jos hengityssuojainta ei ole saatavilla. Käsihygienia ennen ja jälkeen vierailun on tärkeää.
 • Mikäli yli 70-vuotiaan kuntalaisen omatoiminen kotona selviytyminen ei ole mahdollista, tulee ottaa puhelimitse yhteyttä ikäihmisten palveluohjaukseen, p. 019 758 4364.
 • Riihimäen kaupunki lähetti viikolla 14 postitse kirjeen yli 70-vuotiaille asukkailleen. Kirjeessä oli tietoa palveluista, joita yli 70-vuotiaille asukkaille on tarjolla koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Ikäihmisten palveluissa perinteisten päivätoimintojen (mm. Virsu ja Rautatienpuiston päivätomintakeskus) sulku jatkuu kesän yli. Poikkeuksen muodostaa muistisairaiden päivätoiminta Rentukka, joka avaa palveluitaan joillekin omaishoidon tuen piirissä oleville asiakkaille, joiden tilanne edellyttää palvelun järjestämistä. Ryhmän koko pidetään joka päivä 2–3 henkilössä altistumisriskin pienentämiseksi.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluista on koronapandemian aikana soitettu säännöllisesti päivätoimintojen asiakkaille ja omaishoitajille sekä avoimien toimintojen tutuille ikäihmisille.
 • 2.6. avataan uusi ikäihmisille suunnattu toiminto Senioripuistoilu. Kesä- ja heinäkuun ajan Senioripuistoilu toimii kymmenessä eri paikassa ympäri kaupunkia. Paikat on valittu sen perusteella, että niiden lähettyvillä asuu paljon ikäihmisiä. Ulkotiloissa tapahtuvalla toiminnalla halutaan luoda turvallinen ikäihmisten kokoontumis- ja kohtaamismahdollisuus korona-arjen helpottamiseksi.
 • Palvelutarpeen arvioinnin tai palveluiden aloittamisen viiveet voivat olla merkittävästi lain edellyttämää pidempiä. Myös palvelu- ja maksupäätösten tekemisessä esiintyy viiveitä. Lisäksi joistain kelpoisuusvaatimuksista sekä henkilöstömitoituksista joudutaan tinkimään.

Hygieniaohjeistukset sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä ja kotiin annettavissa palveluissa

 • Asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskentelevät määrätään käyttämään suojusta sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä ja kotiin annettavissa palveluissa. Jos kirurgista nenä-suusuojusta ei ole käytettävissä, on käytettävä pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojusta tai kasvot peittävää visiiriä. Määräys on voimassa 30.6.2020 saakka (STM:n tiedote 15.5.2020).
 • Ohjeistuksen mukaan kotihoidon työntekijöiden pitää antaa asiakkaille ohjausta hygienia-asioissa ja viruksilta suojautumisessa, kaupunki on tarkentanut omia ohjeistuksiaan tältä osin.
 • Kaupunki laatii toimintaohjeet omaishoitajille ja henkilökohtaista apua saaville ja varmistaa, että omaishoidon ja henkilökohtaisen avun varassa olevien henkilöiden hoito ja apu jatkuvat, vaikka omaishoitaja, omaishoidossa oleva henkilö, avustettava tai avustavat henkilöt sairastuisivat koronavirusinfektioon. Ministeriön antamaa ohjeistusta pitää noudattaa erityisesti yli 70-vuotiaan, vammaisen, pitkäaikaissairaan tai muuhun riskiryhmään kuuluvan henkilön kotona toteutettavissa palveluissa. Se koskee soveltuvin osin myös riskiryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten kotiin annettavia palveluja.
 • Ministeriön ohjeistuksessa kiinnitetään huomiota myös kaupungin velvollisuuksiin antaa omalle henkilökunnalleen selkeää ja tarkoituksenmukaista ohjeistusta tartunnan torjumiseksi tehtäviin toimenpiteisiin.
 • Kotihoidossa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta. Terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai kertakäyttöistä kankaista suojainta. Hengitystieinfektioon sairastunutta hoidettaessa tai avustettaessa on suojuksen lisäksi käytettävä suojakäsineitä sekä suojatakkia tai esiliinaa. Kaupungin tuottamissa sosiaalipalveluissa pystytään noudattamaan ministeriön antamia ohjeita asiakkaiden suojaamisesta.
 • Tartuntavaaran vähentämiseksi Riihimäen sosiaali- ja terveystoimi on muokannut kotihoidon hoitajarinkejä siten, että yhden asiakkaan luona käyvien eri hoitajien lukumäärä vähenee. Uudet järjestelyt ovat jo käytössä ja kokemukset ovat hyvin myönteisiä.

Vierailurajoitukset

 • Asumispalvelulyksiköiden ulkona tapahtuvat läheisten tapaamiset ovat mahdollisia sopimalla tapaamisen ajankohdasta yksikön henkilökunnan kanssa, mutta yksikkövierailut eivät vielä ole mahdollisia.
 • Riihikodin sisätiloihin on myös valmistumassa asukkaiden ja heidän läheisten kohtaamispaikka, jossa omainen ja asukas voivat tavata toisensa turvaväli huomioiden.
 • Riihikodille on hankittu 15 tablettitietokonetta, joiden avulla yhteydenpito omaisten kanssa on mahdollista myös poikkeusaikoina. Tabletit mahdollistavat esimerkiksi kuvapuhelut omaisen ja asukkaan välillä. Tabletit otetaan käyttöön mahdollisimman pian. (Sosiaalipalveluiden tiedote 20.5.2020 >>)

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

 • Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluista poikkeustilanteessa voit lukea täältä >>.

Liikuntapalvelut

 • Uimahalli avataan 29.6.2020. Uimahallin kausikortteihin lisätään kiinnioloajan verran aikaa.
 • Maauimala on suljettu kesän 2020.
 • Jäähalli, kamppailukeskus ja koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäyttö on suljettu toistaiseksi. Kaikki kyseisissä liikuntatiloissa olevat vuorot perutaan automaattisesti eikä tilavuokria peritä.
 • Kaikki liikuntapalveluiden ohjatut liikuntaryhmät on peruttu tältä keväältä.
 • Urheilutalo avataan seuraavan kerran syksyllä.
 • Kaupungin ulkoliikuntapaikat ovat auki, mutta niissä tulee noudattaa kokoontumisrajoituksia.

Nuorisopalvelut

 • Riihimäen nuorisopalvelujen avoin- ja kerhotoiminta on tauolla toistaiseksi.
 • Riihimäen nuorisopalveluiden kaikki nuorisotyöntekijät ovat työaikansa puitteissa nuorten tavoitettavissa verkkonuorisotilassa ja erilaisissa sosiaalisen median palveluissa. Lue lisää täältä >>.
 • Riihimäen nuorisopalvelut -keskustelupalvelimen (Discord) on avoinna nuorille ti, to ja pe klo 17–20 ja la klo 18–21. Paikalla on työntekijöitä keskustelemassa nuorten kanssa.

Kaupungin toimipisteet

Kierrätyskeskus

 • Avataan maanantaina 6.7.2020 kello 10.

Kirjasto

 • Varattuja aineistoja voi noutaa itsepalveluna kirjaston ala-aulasta. Varauksia voi tehdä verkkokirjastossa, sähköpostitse kirjasto(at)riihimaki.fi ja puhelimitse arkisin klo 9–15, p. 019 758 4681.
 • Muun aineiston lainaaminen tai muut palvelut kirjaston tiloissa eivät ole vielä mahdollisia. Varauksia voi noutaa kirjaston ala-aulasta toukokuussa ma-ti klo 9-19 ja ke-pe klo 9-15. Tulethan vasta saatuasi noutoilmoituksen! 
 • Kirjasto avataan 1.6.2020Tarkempia tietoja kirjaston verkkosivuilta >>

Museot

 • Riihimäen taidemuseo, kaupunginmuseo ja Suomen Lasimuseo avataan 2.6.2020.

Opistot

 • Kansalaisopisto ja kutomo ovat kiinni syksyyn saakka.
 • Riihimäen taidekoulun lukukausi on jo päättynyt.
 • Riihimäen musiikkiopiston toiminta jatkuu etäopetuksena kevätukukauden loppuun saakka.

Rakennusvalvonta

 • Rakennusvalvonnassa pyydetään asioimaan vain puhelimitse ja sähköpostitse, eikä asiakkaita toistaiseksi oteta vastaan paikan päällä.
 • Pohja- ja rakennekatselmuksia ei toistaiseksi suoriteta. Aloituskokoukset pidetään etäyhteyksien välityksellä, ja käyttöönotto- ja loppukatselmukset pidetään tapauskohtaisesti.
 • rakennusvalvonta@riihimaki.fi, kanslia p. 050 500 1965, 050 500 1966, rakennustarkastaja Niemi p. 040 330 4151, rakennustarkastaja Turunen p. 040 330 4152, rakennusvalvontapäällikkö Piipponen p. 040 330 4150.

Tietotupa

 • Kaupungin asiakaspalvelupiste Tietotupa on suljettu 31.5.2020 asti. Asiakaspalveluun saa yhteyden puhelimitse 019 758 4040.

Ympäristönsuojelu

 • Ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti ympäristönsuojeluviranomaisen on pyrittävä varmistamaan toimintavalmius ja tarvittavan henkilöstön ja asiantuntemuksen saatavuus myös poikkeusoloissa. Näiden toimintojen häiriintyminen esimerkiksi henkilöstön sairastuessa halutaan minimoida.
 • Ohjeen mukaisesti ympäristönsuojelussa priorisoidaan olennaisimpi tehtäviä, joihin kuuluvat ohjaus ja valvonta, ympäristövahinkotilanteiden ennaltaehkäisy ja hoitaminen, tiedotus sekä pelastuslain mukaisen viranomaisavun antaminen ympäristöön liittyvissä vahingoissa ja kysymyksissä.
 • Ympäristönsuojelun henkilöstön suojaamiseksi ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi vastuualueella on siirrytty tekemään etätöitä ja asiakkaita palvellaan pääosin puhelimitse ja sähköpostitse.
 • Valvontakäyntejä ja tarkastuksia tehdään rajoitetusti ja pääasiassa vain välttämättömissä tapauksissa.

Paikallisliikenne

 • Lehdon Liikenteen kuljettajat eivät toistaiseksi käsittele rahaliikennettä, eikä lippuja leimata, mutta matkustaessa tulee olla matkalippu. Matkustaa voi kaikilla normaaleilla lipputuotteilla, mutta matkakortteja ei pysty bussissa lisälataaman. Kertalippuja voi ostaa vain mobiililippusovelluksella. Jos mobiililipun käyttö ei onnistu, voi käteismaksun käydä suorittamassa jälkikäteen kaupungin asiakaspalvelupisteessä Tietotuvassa vasta siinä vaiheessa, kun nykyinen poikkeustilanne on päättynyt, ja lippujen käteismyynti busseissa on jälleen mahdollista.
 • Käynti paikallisliikenteen busseihin tapahtuu ainoastaan keskiovista. Kuljettajat on eristetty matkustajista ja kuljettajan kanssa kommunikointi on kielletty.
 • Muuten paikallisliikenne toimii palvelulinja mukaan lukien normaalisti, lätkäbussia ei liikennöidä.
 • Lehdon Liikenteen toimisto on suljettu.
 • 1.6. alkaen paikallisliikenteessä matkustaminen palaa ennalleen. Käteisellä voi maksaa ja matkaliput leimataan tai näytetään kuljettajalle normaalisti. Käynti bussiin tapahtuu etuovesta.
 • Busseja siivotaan ja kosketuspintoja desinfioidaan edelleen tehostetusti.
 • Poikkeustilanteen aikana käteismaksaminen busseissa ei ole ollut mahdollista. Näin ollen käteismaksu on ohjeistettu suorittamaan jälkikäteen kaupungin asiakaspalvelupisteessä Tietotuvassa siinä vaiheessa, kun nykyinen poikkeustilanne on päättynyt. Tietotupa, Eteläinen Asemakatu 2, katutaso, avaa ovensa 1.6., joten siitä lähtien siellä voi käydä maksamassa poikkeustilanteen aikana tekemänsä matkat, jotka ovat käteismaksamisen puuttumisen takia jääneet maksamatta.

Yritykset

 • Riihimäen kaupunki nopeuttaa laskujen maksua ja myöntää tapauskohtaisesti vapautuksia vuokranmaksusta.
 • Kaupungin suljettaviksi määräämissä kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa vuokralaisina olevien vuokraa ei peritä ajalta, jonka tilat ovat kaupungin määräyksellä suljettuina.
 • Maksulykkäyksiä voidaan myöntää asiakkaille normaalin käytännön mukaisesti.
 • Laskuista lähetetään toistaiseksi vain maksumuistutus. Perintäkirjeitä ei lähetetä.
 • Kaupunki suosittaa tytäryhteisöille näiden linjausten käyttöä omassa toiminnassaan soveltuvin osin.
 • Yksinyrittäjien korona-avustusta voi hakea 31.8.2020 saakka täältä >>

Kriittinen henkilöstö

 • Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tällaisia kriittisiä tehtäviä ovat käytännössä kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tehtävät sekä esimerkiksi tietyt huoltovarmuuden ylläpitoon liittyvät tehtävät. Valmiuslain 93 §:n mukaan palvelussuhteen ehdoista voidaan poiketa terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa.

Etätyöt

 • Julkisen sektorin työnantajat pitävät toistaiseksi etätyössä työntekijät, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen. Etätyöntekijät ovat tavoitettavissa asiakaspalvelun osalta normaalisti sähköpostitse ja puhelimitse.

Henkilöstön uudelleensijoittaminen ja lomautuksen periaatteet

 • Koronaepidemian vuoksi kaupunki järjestelee työntekijöiden työtehtäviä uudelleen. Henkilöille, joiden työtehtävät poikkeustilanteesta johtuen vähenevät tai loppuvat, yritetään löytää muita työtehtäviä, johon henkilö on koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella sopiva.
 • Mikäli kaupunki joutuu lomauttamaan henkilöstöä, lomautus voi koskea niitä työntekijöitä, joille ei voida osoittaa työtehtäviä valmiustilan aikana.

Sairauspoissaolo

 • Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi suosittelevat alueen työnantajia hyväksymään omalla ilmoituksella työntekijän sairauspoissaolon. Sama toive koskee myös sairaan lapsen hoitoa. Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi antavat suosituksen välttääkseen terveyspalvelujen mahdollisen ylikuormittumisen.

Kesätyöt

 • Osa Riihimäen kaupungin toiminnoista on suljettu tai niissä on merkittäviä muutoksia. Tämä vaikuttaa myös kesätöiden toteutumiseen. Kesätöiden tilanteesta ilmoitetaan asianomaisille henkilökohtaisesti.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0