Tukipalvelut

Ateriapalvelut

Ikäihmisen terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta päivittäinen, monipuolinen ja säännöllinen ravinnon saanti on tärkeätä. Jos aterian valmistaminen ei omatoimisesti enää onnistu, on ruokailumahdollisuus järjestetty Riihikodissa (Kontiontie 73), Attendon yksiköissä ja Inkilänhovissa sekä Harjunrinteen, Peltosaaren, Lasitehtaan ja Uramon kouluilla.

Henkilöillä, jotka eivät toimintakyvyn alenemisen vuoksi kykene käyttämään kodin ulkopuolisia ruokapalveluita, on mahdollisuus saada ateriapalvelua kotiin kuljetettuna.

Sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähintään 10 %, on oikeus saada lounasseteleitä tai kotiin kuljetettu ateria maksutta.

Kauppakassipalvelu

Kauppakassipalvelua tuottaa kolme kauppaa. Lisätietoja palveluneuvonnasta.

Kylvetys- ja saunapalvelu

Kylvetys- ja saunapalvelua annetaan henkilöille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta, ja jotka tarvitsevat apua peseytymisessä. Kylvetys- ja saunapalvelua järjestetään Riihikodissa. Asiakkaille järjestetään kuljetus.

Siivouspalvelu

Kotipalvelu järjestää pelkkää siivousapua ainoastaan sotainvalideille (haitta-aste vähintään 10 %), jotka eivät selviydy siivouksesta. Yksityisten palveluntuottajien yhteystietoja löytyy vanhusten palveluoppaasta.

 

Tukipalvelumaksut >>

Lisätietoja palveluista:
Palveluneuvonta
019 758 4364 arkisin klo 8-11
muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan
sposti: palveluneuvonta@riihimaki.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1