Tukipalvelut

Ateriapalvelut

Ikäihmisen terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta päivittäinen, monipuolinen ja säännöllinen ravinnon saanti on tärkeätä. Jos aterian valmistaminen ei omatoimisesti enää onnistu, on ruokailumahdollisuus järjestetty Riihikodissa (Kontiontie 73), Attendon yksiköissä ja Inkilänhovissa.

Henkilöitä, jotka eivät toimintakyvyn alenemisen vuoksi kykene käyttämään kodin ulkopuolisia ruokapalveluita, opastetaan hankkimaan ateriapalvelua kotiin kuljetettuna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähintään 10 % ja sotaveteraaneilla on oikeus saada lounasseteleitä tai kotiin kuljetettu ateria maksutta.

Kauppakassipalvelu

Kauppakassipalvelua tuottaa kolme kauppaa. Lisätietoja palveluneuvonnasta.

Peseytymis- ja saunapalvelu

Kylvetys- ja saunapalvelua annetaan henkilöille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta, ja jotka tarvitsevat apua peseytymisessä. Kylvetys- ja saunapalvelua järjestetään Riihikodissa. Asiakkaille järjestetään kuljetus.

Siivouspalvelu

Kaupunki järjestää pelkkää siivousapua ainoastaan sotainvalideille (haitta-aste vähintään 10 %) ja sotaveteraaneille. Yksityisten palveluntuottajien yhteystietoja löytyy vanhusten palveluoppaasta.

Tukipalvelumaksut >>

Lisätietoja palveluista:

Palveluneuvonta ma-pe klo 8-11 sekä ma, ti, to ja pe klo 13-15
019 758 4364
Muina aikoina voi jättää viestin vastaajaan.
Sähköposti: palveluneuvonta (at) riihimaki.fi

Sähköpostiasioinnista

Ethän lähetä henkilötietoja tai arkaluonteisia asiakastietoja suojaamattomassa sähköpostissa.

Lue ohjeet turvapostin lähettämiseen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 2 Kyllä 4 Ei 2