Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Kotipalvelun palveluseteli

Ohjeet kotipalvelun palvelusetelituottajaksi hakeutumisesta: Hakemus kotipalvelun palvelusetelituottajaksi

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja: Säännöllisen kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja

Lisätietoja:

Janne Yrjölä
palveluesimies
019 758 4159
Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki

 


Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on vaihtoehtoinen palvelujen järjestämistapa yksityisten palveluntuottajien avulla. Palvelusetelillä tarkoitetaan kaupungin myöntämää sitoumusta maksaa osa yksityisen tehostetun palveluasumisen hoitomaksuista.

Palvelusetelimallissa kunta antaa asiakkaalle palvelusetelin, jolla asiakas maksaa osan palvelun hinnasta. Asiakas maksaa omavastuuosuutena setelin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen ostaessaan palvelun kunnan hyväksymältä palvelujen tuottajalta. Palvelusetelin myöntämisperusteet ovat samat kuin kaupungin omissa palveluissa. Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä arvioi asiakkaan palvelutarpeen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen SAS-työryhmän kanssa. Palveluseteli on saajalleen veroton etuus, josta tuloverolain mukaan ei myönnetä kotitalousvähennystä.

Palveluntuottajat

Kunta hyväksyy ne tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen kunnan antamaa palveluseteliä voi käyttää. Palveluntuottajien hyväksymisessä noudatetaan vanhusten tehostetun palveluasumisen sääntökirjan mukaisia kriteerejä. Palveluntuottajat merkitään kunnan ylläpitämään palveluntuottajarekisteriin.

Hakeminen

Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua täyttämällä hakemuslomake ja palauttamalla se liitteineen alla olevaan osoitteeseen. Palvelusetelituottajaksi hyväksytään tuottajat, jotka täyttävät hakulomakkeessa ja sääntökirjassa mainitut kriteerit ja ehdot. Erillistä sopimusta kaupungin ja palveluntuottajan välille ei tehdä, vaan hakulomake allekirjoituksineen ja sitoumuksineen toimii sopimuksena. Jos palveluntuottaja ei noudata asetettuja kriteereitä ja ehtoja, sopimus voidaan irtisanoa.

Palvelusetelin sääntökirja tehostettu palveluasuminen 1.3.2016 alkaen

Hakulomakkeet

Hakemus palvelusetelituottajaksi 2016

Henkilöstöliite

Hintalomake

Lisätietoja:

Piia Sneck
palveluesimies
019 758 4410

Hakemusten palautusosoite
Riihimäen kaupunki
Koti- ja vanhuspalvelut
PL 125, 11101 Riihimäki

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0