Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Palveluseteli on sitoumus, jolla kaupunki sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelun tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun palvelusetelin arvoon asti.

Palvelusetelimallissa kaupunki antaa palveluiden järjestäjänä asiakkaalle palvelusetelin, jolla asiakas maksaa osan palvelun hinnasta. Asiakas maksaa omavastuuosuutena setelin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen ostaessaan palvelun kaupungin hyväksymältä palvelujen tuottajalta. Palveluntuottaja saa kaupungilta korvauksena asiakkaalle antamastaan palvelusta palvelusetelin arvon mukaisen summan.

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Tuloverolain mukaan asiakkaalle ei voida myöntää kotitalousvähennystä palvelusetelin omavastuuosuudesta aiheutuviin kustannuksiin. Sen sijaan asiakkaalle voidaan myöntää kotitalousvähennys palveluista, jotka hän ostaa palvelusetelillä myönnetyn palvelun lisäksi yksityiseltä palveluntuottajalta kokonaan omalla kustannuksellaan, koska tällöin on kyse täysin erillisestä työsuorituksesta.

Palvelusetelin myöntämisperusteet

Palvelusetelin myöntämisperusteet ovat samat kuin kaupungin itsensä tuottamissa palveluissa. Palvelutarve arvioidaan ja laaditaan asiakkaalle yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma myös silloin, kun asiakkaan palvelut järjestetään palvelusetelin avulla.

Kaikille asiakkaille palveluseteli ei sovellu. Palvelusetelin myöntämisen edellytyksenä on, että asiakas tai hänen edustajansa kykenee hankkimaan, arvioimaan ja valvomaan saamaansa palvelua. Mikäli asiakas ei pysty käytännössä hankkimaan palveluja palvelusetelillä sairauden, huonokuntoisuuden tai henkisen toimintakyvyn vajavuuden, esimerkiksi dementian tai muun vastaavan syyn takia, on syytä neuvotella asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa muulla tavoin järjestettävistä palveluista.

Kotipalvelun palveluseteli

Ohjeet kotipalvelun palvelusetelituottajaksi hakeutumisesta:

Hakemus kotihoidon palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 1.7.2021

Lisätietoja:

Kristiina Kalliovalkama
palvelupäällikkö
040 330 4204

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on vaihtoehtoinen palvelujen järjestämistapa yksityisten palveluntuottajien avulla. Palvelusetelillä tarkoitetaan kaupungin myöntämää sitoumusta maksaa osa yksityisen tehostetun palveluasumisen hoitomaksuista.

Palvelusetelimallissa kunta antaa asiakkaalle palvelusetelin, jolla asiakas maksaa osan palvelun hinnasta. Asiakas maksaa omavastuuosuutena setelin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen ostaessaan palvelun kunnan hyväksymältä palvelujen tuottajalta. Palvelusetelin myöntämisperusteet ovat samat kuin kaupungin omissa palveluissa. Palveluseteli on saajalleen veroton etuus, josta tuloverolain mukaan ei myönnetä kotitalousvähennystä.

Palveluntuottajat

Kunta hyväksyy ne tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen kunnan antamaa palveluseteliä voi käyttää. Palveluntuottajien hyväksymisessä noudatetaan vanhusten tehostetun palveluasumisen sääntökirjan mukaisia kriteerejä. Palveluntuottajat merkitään kunnan ylläpitämään palveluntuottajarekisteriin.

Hakeminen

Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua täyttämällä hakemuslomake ja palauttamalla se liitteineen alla olevaan osoitteeseen. Palvelusetelituottajaksi hyväksytään tuottajat, jotka täyttävät hakulomakkeessa ja sääntökirjassa mainitut kriteerit ja ehdot. Erillistä sopimusta kaupungin ja palveluntuottajan välille ei tehdä, vaan hakulomake allekirjoituksineen ja sitoumuksineen toimii sopimuksena. Jos palveluntuottaja ei noudata asetettuja kriteereitä ja ehtoja, sopimus voidaan irtisanoa.

Palvelusetelin sääntökirja tehostettu palveluasuminen

Hakulomakkeet

Hakemus palvelusetelituottajaksi

Henkilöstöliite

Hintalomake

Lisätietoja:

Kristiina Kalliovalkama
palvelupäällikkö
040 330 4204


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 3 Kyllä 2 Ei 3