Palveluseteli

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Palveluseteli on sitoumus, jolla kaupunki sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelun tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun palvelusetelin arvoon asti.

Palvelusetelimallissa kaupunki antaa palveluiden järjestäjänä asiakkaalle palvelusetelin, jolla asiakas maksaa osan palvelun hinnasta. Asiakas maksaa omavastuuosuutena setelin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen ostaessaan palvelun kaupungin hyväksymältä palvelujen tuottajalta. Palveluntuottaja saa kaupungilta korvauksena asiakkaalle antamastaan palvelusta palvelusetelin arvon mukaisen summan.

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Tuloverolain mukaan asiakkaalle ei voida myöntää kotitalousvähennystä palvelusetelin omavastuuosuudesta aiheutuviin kustannuksiin. Sen sijaan asiakkaalle voidaan myöntää kotitalousvähennys palveluista, jotka hän ostaa palvelusetelillä myönnetyn palvelun lisäksi yksityiseltä palveluntuottajalta kokonaan omalla kustannuksellaan, koska tällöin on kyse täysin erillisestä työsuorituksesta.

Palvelusetelin myöntämisperusteet

Palvelusetelin myöntämisperusteet ovat samat kuin kaupungin itsensä tuottamissa palveluissa. Palvelutarve arvioidaan ja laaditaan asiakkaalle yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma myös silloin, kun asiakkaan palvelut järjestetään palvelusetelin avulla.

Kaikille asiakkaille palveluseteli ei sovellu. Palvelusetelin myöntämisen edellytyksenä on, että asiakas tai hänen edustajansa kykenee hankkimaan, arvioimaan ja valvomaan saamaansa palvelua. Mikäli asiakas ei pysty käytännössä hankkimaan palveluja palvelusetelillä sairauden, huonokuntoisuuden tai henkisen toimintakyvyn vajavuuden, esimerkiksi dementian tai muun vastaavan syyn takia, on syytä neuvotella asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa muulla tavoin järjestettävistä palveluista

Riihimäen kaupungin koti- ja vanhuspalveluissa on käytössä seuraavat palvelusetelit:

Tilapäinen kotipalvelu: Tilapäinen kotipalvelu

Säännöllinen kotipalvelu: Säännöllisen kotipalvelun palveluseteli_2018_asiakasohje

Vanhusten tehostettu palveluasuminen: Tehostettu palveluasuminen 2018_asiakasohje

Lisätietoja:
Tilapäinen ja säännöllinen kotipalvelu/palveluohjaus
019 758 4364 ma-pe klo 8-11
muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan

Vanhusten tehostettu palveluasuminen

Anne Vienovirta
sosiaalityöntekijä
019 758 4113
Eteläinen Asemakatu 4 A, 11100 Riihimäki
Omaishoidon tuki A-L, lyhytaikaishoidon ja pitkäaikaishoidon sijoitukset

Jani Kenkkilä
sosiaalityöntekijä
019 758 4411
Eteläinen Asemakatu 4 A, 11100 Riihimäki
Omaishoidon tuki M-Ö, lyhytaikaishoidon ja pitkäaikaishoidon sijoitukset

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3