Muistisairaiden palveluneuvonta

Muistisairaiden palveluneuvojan työn tavoitteena on antaa muistisairaalle ja hänen läheisilleen asiakaslähtöistä ja kotona asumista turvaavaa tukea.

Muistisairaiden palveluneuvojan tehtävänä on arvioida yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa tuen tarpeita ja auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa hoidot ja palvelut sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Palvelu on maksutonta Riihimäen asukkaille ja heidän omaisilleen.

Palveluneuvoja

  • antaa tietoa muistisairauksista
  • toimii muistisairaan ja hänen läheistensä tukena
  • auttaa tarvittavan avun ja tuen hakemisessa
  • tekee kotikäyntejä

Lisätietoja:
Muistisairaiden palveluneuvonta
Eteläinen Asemakatu 4 A, 11100 Riihimäki

Viivi Koivula
palveluohjaaja
019 758 4434
Muistisairaiden palveluohjausOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 1 Kyllä 5 Ei 1