Omaishoidon tuki

Yleiset perusteet

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitoa tukevista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaasta. Omaishoidon tuki on kunnan määrärahaan sidottu.

Omaishoidotukea voidaan myöntää, jos:

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.
  • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis ja kykenevä vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Tarvittaessa voidaan pyytää lääkärintodistus hoitajan terveydentilasta ja sopivuudesta omaishoitajaksi.
  • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää.
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.
  • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidontuen esitteeseen voit tutustua täältä a perusteisiin tästä.

Huomaathan selvittää oikeuden Kelan eläkettä saavan hoitotukeen.

Hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuksella, tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto. Hakemuksen löydät täältä.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää omaishoitolaissa määriteltyjen myöntämisedellytysten täyttyessä. Hoidon tulee olla erityisen sitovaa ja vaativaa, hoito on ympärivuorokautista tai jatkuvaa päivittäin tai tuki korvaa kotihoidon tai palveluasumisen. Hoito voidaan katsoa ympärivuorokautiseksi ja sitovaksi, vaikka hoidettava viettää ja käyttää säännöllisesti osan vuorokaudesta (noin 5-7 tuntia) kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja, saa kuntoutusta tai opetusta.  Avun tarve määritellään kotikäynnillä tehtävän haastattelun ja havainnoinnin avulla sekä toimintakykymittareilla.

Omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä, asiakkaalle ei synny subjektiivista oikeutta tukeen. Oikeutta ei muodostu myöskään sillä, että hoidettavalle on aiemmin myönnetty omaishoidon tukea.

Hoitopalkkio

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidontuki on saajalleen veronalaista tuloa. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Lyhytaikaishoito vähentää hoidon sitovuutta ja tuen määrää yli viikon kestävän hoitojakson osalta.

Omaishoitajan vapaa

Kaikki omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat saavat kolme vapaata vuorokautta kalenterikuukautta kohti.

Omaolo

Voit testata saatko mahdollisesti omaishoidon tukea Omaolon sivuilta: Omaolo

Lisätietoja:

Palveluneuvonta ma-pe klo 8-11 sekä ma, ti, to ja pe klo 13-15
019 758 4364
Muina aikoina voi jättää viestin vastaajaan.
Sähköposti: palveluneuvonta (at) riihimaki.fi

Laura Alonen
palveluohjaaja
puh. 040 556 1548
(asiakkaat sukunimen alkukirjaimen perusteella A-S)

Tanja Ekholm
palveluohjaaja
puh. 050 388 8505
(asiakkaat sukunimen alkukirjaimen perusteella T-Ö)

Sähköpostiasioinnista

Ethän lähetä henkilötietoja tai arkaluonteisia asiakastietoja suojaamattomassa sähköpostissa.

Lue ohjeet turvapostin lähettämiseen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 0 Kyllä 7 Ei 0