Liikkumista tukevat palvelut

Palvelulinja

Riihimäen paikallisliikenteen palvelulinjabussiin pääsee myös apuvälineiden kanssa. Mikäli tarvitset opastusta palvelulinjan käytössä ota yhteyttä koti- ja vanhuspalveluihin puh. 019 758 4362, Maarit Lindholm-Teräväinen.

Palvelulinjan aikataulut ja reitit.
Palvelulinjan esite.

Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona, mikäli asiakas ei pääse kulkemaan palvelulinjalla. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä.

Kuljetuspalveluja myönnetään omatoimisesti kotona asuville asiakkaille enintään kahdeksan yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen. Palvelutalossa asuville asiakkaille myönnetään enintään neljä yhdensuuntaista taksimatkaa. Asiakkaalta perittävä maksu on sama kuin Riihimäen sisäisen linja-autoliikenteen taksa.

Taksimatkat voi tehdä vain Riihimäen kaupungin alueella. Mikäli asiakas matkustaa Riihimäen ulkopuolelle, maksaa hän itse matkastaan Riihimäen kaupungin rajojen ulkopuolisen osuuden suoraan taksinkuljettajalle. Kuljetuspalvelukeskus yhdistelee asiakkaiden taksimatkoja.

Käyttämättä jääneitä matkoja ei voi siirtää muille kuukausille.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin.

Myöntämisperusteet

Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Riihimäellä.
Kuljetuspalveluja voidaan myöntää hakemuksesta henkilölle

  • jolla on vamman/sairauden johdosta pitkäaikaisesti vaikeuksia liikkumisessa, mutta henkilö ei ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun
  • joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla
  • jolla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia taksin käyttöön. Kuljetuspalvelua voi saada ensisijaisesti henkilö, jonka bruttokuukausitulot ovat enintään 1250 euroa ja kahden henkilön talouden bruttokuukausitulot enintään 2200 euroa. Tuloina ei huomioida asumistukea, eläkettä saavan hoitotukea/vammaistukea eikä rintamalisää.
  • jonka hakijatalouden varallisuus ei ylitä 20.000 euroa. Varallisuusrajan ylittyessä hakija ei ole oikeutettu taksikorttiin, koska hänen arvioidaan pystyvän vastaamaan tarvitsemiensa kuljetuspalveluiden järjestämisestä itse. Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa vakituista asuntoa.

Taksikorttia myönnettäessä arvioidaan aina yksilöllistä palvelutarvetta ja tulorajat ovat viitteellisiä, lopullinen ratkaisu tehdään yksilöllisen tarveharkinnan perusteella.

Vähintään 10 %:n sotainvalideilta tai rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta ei huomioida peritä omavastuuosuutta.

Kuljetuspalvelua ei myönnetä, mikäli asiakkaalla on mahdollisuus oman auton käyttöön.

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevien palveluiden toimintaohje 1.7.2018 alkaen

SHLkuljetuspalveluhakemus 2018

Kuljetuspalvelukeskus

Katso tiedote täältä Kuljetuspalvelumatkojen tilaaminen muuttuu 1.7.2018

Katso Kuljetuspalveluohje täältä Kanta-Hameen-Kuljetuspalveluohje

Lisätietoja:

Palveluneuvonta ja -ohjaus
019 758 4364
puhelinpalvelu arkisin klo 8-11 (muina aikoina voi jättää viestin vastaajaan)
palveluneuvonta@riihimaki.fi

Opastus julkisten kulkuneuvojen ja palvelulinjan käyttöön
Hoitaja Maarit Lindholm-Teräväinen
019 758 4362
maarit.lindholm-teravainen@riihimaki.fi

Koti- ja vanhuspalvelut, palvelupiste
Temppelikatu 10
avoinna klo 9-12 ma-pe (arkipäivisin)
Palveluohjaajat: Merja Kaakinen, Viivi Koivula, Päivi Lintunen ja Anita Mustalahti

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 0 Kyllä 5 Ei 0