Liikkumista tukevat palvelut

Palvelulinja

Riihimäen paikallisliikenteen palvelulinjabussiin pääsee myös apuvälineiden kanssa. Mikäli tarvitset opastusta palvelulinjan käytössä ota yhteyttä koti- ja vanhuspalveluihin puh. 019 758 4362, Maarit Lindholm-Teräväinen.

Palvelulinjan aikataulut ja reitit.

Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona, mikäli asiakas ei pääse kulkemaan palvelulinjalla. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä.

Kuljetuspalveluja myönnetään kotona asuville asiakkaille enintään kahdeksan yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen. Palvelutalossa asuville asiakkaille myönnetään enintään neljä yhdensuuntaista taksimatkaa. Asiakkaalta perittävä maksu on sama kuin Riihimäen sisäisen linja-autoliikenteen taksa, tällä hetkellä 2 euroa/matka.

Taksimatkat voi tehdä vain Riihimäen kaupungin alueella. Mikäli asiakas matkustaa Riihimäen ulkopuolelle, maksaa hän itse matkastaan Riihimäen kaupungin rajojen ulkopuolisen osuuden suoraan taksinkuljettajalle. Kuljetuspalvelukeskus yhdistelee asiakkaiden taksimatkoja.

Käyttämättä jääneitä matkoja ei voi siirtää muille kuukausille.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin, vaan siihen on tarkoitettu Kelan matkakorvaukset.  

Myöntämisperusteet

Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Riihimäellä.
Kuljetuspalveluja voidaan myöntää hakemuksesta henkilölle

  • jolla on vamman/sairauden johdosta pitkäaikaisesti vaikeuksia liikkumisessa, mutta henkilö ei ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun
  • joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla
  • jolla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia taksin käyttöön. Kuljetuspalvelua voi saada ensisijaisesti henkilö, jonka bruttokuukausitulot ovat enintään 1250 euroa ja kahden henkilön talouden bruttokuukausitulot enintään 2200 euroa. Tuloina ei huomioida asumistukea, eläkettä saavan hoitotukea/vammaistukea eikä rintamalisää.
  • jonka hakijatalouden varallisuus ei ylitä 20.000 euroa. Varallisuusrajan ylittyessä hakija ei ole oikeutettu taksikorttiin, koska hänen arvioidaan pystyvän vastaamaan tarvitsemiensa kuljetuspalveluiden järjestämisestä itse. Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa vakituista asuntoa.

Taksikorttia myönnettäessä arvioidaan aina yksilöllistä palvelutarvetta ja tulorajat ovat viitteellisiä, lopullinen ratkaisu tehdään yksilöllisen tarveharkinnan perusteella.

Vähintään 10 %:n sotainvalideilta tai rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta ei peritä omavastuuosuutta.

Kuljetuspalvelua ei myönnetä, mikäli asiakkaalla on mahdollisuus oman auton käyttöön.

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevien palveluiden toimintaohje 1.7.2018 alkaen

SHLkuljetuspalveluhakemus

Kuljetuspalvelukeskus

Kuljetuspalvelumatkojen tilaaminen on muuttunut 1.7.2018. Katso tiedote täältä.

Kuljetuspalvelumatkat tilataan kuljetuspalvelukeskuksesta numerosta 0100 4135.

Aistivammaiset voivat tilata matkan tekstiviestinä numerosta 046 920 0535.

Kuljetuspalveluohjeen saat täältä.

Osa matkoista on mahdollista tilata ns. pikamatkoina 7.1.2019 alkaen. Katso tiedote täältä.

Kuljetuspalvelumatkojen nettitilausohjeet täältä:

Henkilöasiakkaan nettitilausohje

Yhteisöasiakkaan nettitilausohje

Kuljetuspalvelumatkojen nettitilaussivustoon pääset täältä.

Tietoa palautteen antamisesta ja reklamaation tekemisestä tilaamiseen ja kuljetuksiin liittyen täältä.

TaksiTampereen palautesivustolle täältä.

Lisätietoja:

Palveluneuvonta ma-pe klo 8-11 sekä ma, ti, to ja pe klo 13-15
019 758 4364
Muina aikoina voi jättää viestin vastaajaan.
Sähköposti: palveluneuvonta (at) riihimaki.fi

Opastus julkisten kulkuneuvojen ja palvelulinjan käyttöön
Hoitaja Maarit Lindholm-Teräväinen
019 758 4362
maarit.lindholm-teravainen@riihimaki.fi

Palveluneuvonta, palvelupiste
Eteläinen Asemakatu 4, A-rappu
avoinna klo 9-12 ma-pe (arkipäivisin)

Sähköpostiasioinnista

Suosittelemme, että henkilötietoja tai arkaluonteisia asiakastietoja ei lähetetä suojaamattomassa sähköpostissa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 1 Kyllä 6 Ei 1