Avustus asunnon muutostöihin

Ikäihmisten palveluissa on pieni määräraha yli 65-vuotiaiden asunnon muutostöihin. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi liikkumisen esteiden poistamiseen sekä parantamaan vanhuksen kotona selviytymistä. Avustusta myönnettäessä käytetään tulo- ja varallisuusharkintaa (hakijatalouden bruttotulot alle 1.700 €/henkilö/kk, säästöt alle 10.000 €). Omavastuuosuus riippuu hakijatalouden bruttotuloista.

Yleisenä perusteena on, että korjaus- ja muutostöiden tulee olennaisesti parantaa itsenäistä suoriutumista. Avustusta voidaan myöntää seuraaviin korjaustoimenpiteisiin: saniteettitilojen ja kulkuväylien korjaaminen sekä asunnon turvallisuuden parantaminen tekniikan avulla, esimerkiksi ovihälytin, mattohälytin tai turvaliesi.

Avustusta haetaan Avustushakemus ikääntyneiden asunnonmuutostöihin -lomakkeella, joita saa vanhuspalvelutoimistosta alla olevasta osoitteesta, johon myös hakemus palautetaan.

Lisätietoja:

Jani Kenkkilä
sosiaalityöntekijä
040 330 4411
Eteläinen Asemakatu 4 A, 11130 Riihimäki
Omaishoidon tuki, perhehoito ja pitkäaikaishoidon sijoitukset

Valtion avustus asunnon korjaus- ja muutostöihin

Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle. Lisätietoa saat: Korjausavustusohjeet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) sivut:  www.ara.fi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 2 Kyllä 2 Ei 2