Riihimäen seudun vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Riihimäen seudun vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 on laadittu kolmen kunnan, Hausjärven, Lopen ja Riihimäen yhteistyönä. Ohjelman valmistelutyössä on hyödynnetty laajasti seudun vammaisneuvostojen asiantuntemusta ja se pohjautuu osittain seudulla aikaisemmin tehtyihin ohjelmiin.

Ohjelmassa kuvataan nykytilannetta ja vammaisten henkilöiden asemaa sekä esitetään toimenpiteitä, miten seudun kunnat yhdessä ja yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa voivat tulevaisuudessa kehittää vammaisten asemaa Riihimäen seudulla. Ohjelma on laadittu tekohetkellä voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

Vammaispoliittinen ohjelma 2015-2020 Riihimäen seutu


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0