Palveluasuminen

Jos vaikeavammainen tarvitsee apua asumiseen ympäri vuorokauden, hänellä on oikeus palveluasumiseen.

Palveluasumisessa vammainen maksaa itse vuokran ja muut tavallisen elämän menot. Kunta korvaa vamman vuoksi tarvittavat palvelut.

Palveluasumista järjestetään palveluasunnoissa ja -taloissa. Sitä voidaan järjestää myös vammaisen kotona.

Asumisyksikkö Kivarin omavalvontasuunnitelma


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 26 Kyllä 6 Ei 26