Perustoimeentulotuki

Kela myöntää perustoimeentulotukea ja kunta täydentävää sekä ehkäisevää toimeentulotukea.

Perustoimeentulotukea haetaan aina ensin Kelasta. Samassa hakemuksessa voi myös ilmoittaa, jos haetaan täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sellaisiin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea. Kelaa voi pyytää siirtämään hakemuksen kuntaan. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea suoraan sosiaalitoimesta, jos on jo Kelan tekemä perustoimeentulotuen päätös sille ajanjaksolle, jolloin täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen erityismenot erääntyvät maksettavaksi.

Haettaessa Kelasta ensimmäistä kertaa tukea, liitetään hakemukseen sosiaalitoimiston viimeisin päätös tai kopio siitä. Hakemuksessa kerrotaan mitä muita liitteitä tarvitaan.

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää silloin, kun hakijalla tai perheellä on tarpeelliseksi katsottavia erityismenoja ja pelkkä perustoimeentulotuki ei riitä turvamaan henkilön tai perheen toimeentuloa toimeentulotukilaissa tarkoitetulla tavalla. Täydentävän toimeentulotuen erityismenon arvioidaan suhteessa toimeentulotuen hakijan tai perheen tilanteeseen, ja siksi sen tarve arvioidaan aina asiakaskohtaisesti.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Riihimäen kaupungin sosiaalipalveluiden lomakkeet:

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Sosiaalinen luototus-luottohakemus

Hautausavustus


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 12 Ei 61 Kyllä 12 Ei 61