Perustoimeentulotuki

Kela myöntää perustoimeentulotukea ja kunta täydentävää sekä ehkäisevää toimeentulotukea.

Perustoimeentulotukea sinun tulee hakea aina ensin Kelasta ennen täydentävän toimeentulotuen hakemista kunnasta. Perustoimeentulotuki hakemuksessasi sinä voit ilmoittaa kaikki ne menot, joihin haet toimeentulotukea.

Kela toimittaa tarvittaessa perustoimeentulohakemuksesi kuntaan ja kunnassa tehdään päätös niistä menoista, jotka sisältyvät täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Voit toimittaa myös itse täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksesi kuntaan käsiteltäväksi.

Perustoimeentulotukihakemus voidaan käsitellä Kelassa tarvittaessa myös kiireisenä. Kiireellisyyden perusteen voit mainita hakemuksessasi. Haettaessa Kelasta perustoimeentulotukea, liitetään hakemukseen tarvittavat tositteet. Hakemuksessa kerrotaan mitä liitteitä tarvitaan.

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea haetaan kunnasta. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää silloin, kun sinulla tai perheelläsi on tarpeelliseksi katsottavia erityismenoja. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen erityismenot arvioidaan aina asiakaskohtaisesti erityistä harkintaa käyttäen. Täydentävää toimeentulotukea voidaan hakea kunnasta myös kiireellisenä. Kiireellisyyden perusteet sinun tulee mainita hakemuksessasi. Täydentävänä toimeentulotukena voit hakea myös hautausavustusta kunnasta.

Hautausavustus

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnasta. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää sinun ja perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 14 Ei 67 Kyllä 14 Ei 67