Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Riihimäellä vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa.

Myöntämisperusteet

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että luoton saaja kykenee tuloistaan maksamaan luoton kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Maksukykyä arvioitaessa tuloista vähennetään asumiskustannuksista, välttämättömistä vakuutuksista, päivähoidosta, elatusmaksuista, terveydenhuollosta ja velkojen hoidosta aiheutuvat kulut sekä välttämättömät elinkustannukset. Välttämättömänä elinkustannuksena käytetään velkajärjestelynormia, jonka oikeusministeriö päättää vuosittain antamallaan asetuksella.

Näiden menojen jälkeen hakijan käyttöön tulee jäädä sosiaalisen luoton lyhennykseen ja korkokuluihin tarvittava summa. Jos tuloissa on tapahtumassa muutoksia, otetaan maksukykyä arvioitaessa huomioon muuttuva tilanne. Päätöstä tehtäessä huomioidaan kaikki velat ja vastuut, myös ulosotossa olevat velat, vaikka hakemushetkellä ei tuloista olisikaan ulosmittausta.

Jos hakija tuloistaan kohtuullisessa ajassa pystyy säästämään hankintoihin tarvittavan summan tai tekee hankinnat vähitellen, tai jos hän saa lainaa luottojen järjestelemiseen ja selviytyy niistä tuloillaan, ei sosiaalista luottoa myönnetä. Pääsääntöisesti sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoimintaan eikä henkilölle, jolla on voimassaoleva yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma.

Luoton tarkoitus

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm.

  • kohtuullisiin kodin hankintoihin
  • kohtuullisiin pienehköihin asunnon muutostöihin
  • työn edellyttämän auton tai työvälineiden ostamiseen
  • osamaksurästeihin, vuokravelkoihin ja muiden pienehköjen velkojen järjestämisiin
  • muihin menoihin, jotka auttavat hakijaa selviytymään itsenäisesti

Hakijan tulee hakemuksessa perustella, miten luotto tukee hänen itsenäistä selviytymistään.

Määrä ja korko

Luoton määrä on enintään 5.000 . Luoton määrästä päätettäessä arvioidaan hakijan kyky maksaa luotto takaisin.

Luotosta peritään voimassaoleva Suomen Pankin viitekorko. Korko peritään kuukausierien yhteydessä laskettuna eräpäivänä jäljellä olevan lainapääoman mukaan. Koron tarkistus tapahtuu 1. tammikuuta. Sosiaalisesta luotosta ei peritä toimitusmaksua eikä järjestelypalkkiota.

Takaisinmaksuehdot

Takaisinmaksuehdot sovitaan luotonsaajan kanssa hänen todellisen maksukykynsä mukaan. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Kuukausittainen takaisinmaksuerä on vähintään 20 . Luotosta tehdään luottosopimus, jossa sovitaan takaisinmaksuehdot. Luoton takaisinmaksun hoitamatta jättäminen johtaa perimistoimiin.

Hakeminen

Sosiaalisen luoton hakemus

Sosiaalisen luoton myöntämisperusteet

Hakemuslomakkeen voi myös noutaa Sosiaalikeskuksesta, Yritystalo 1. krs, Eteläinen Asemakatu 4 tai Tietotuvasta, Eteläinen Asemakatu 2.

Hakija täyttää hakemuksen itse. Hakemus on täytettävä huolellisesti ja siihen tulee liittää kaikki tarvittavat liitteet tuloista, menoista, varoista ja kaikista veloista, myös ulosotossa ja perinnässä olevista veloista, sekä verotodistus, luottotietorekisteriote ja pankkitiliotteet.

Hakemuksen täyttämiseen liittyvissä ongelmissa voi ottaa yhteyttä p. 050 500 2055.

Hakijan on yksityiskohtaisesti selvitettävä, mihin luotto on tarkoitus käyttää, ja kuinka luotto auttaa hakijan taloudenhallintaa ja itsenäistä selviytymistä.

Ohje sosiaalisen luototuksen saajalle

Sopimus sosiaalisesta luotosta

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 15 Ei 5 Kyllä 15 Ei 5