Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

  • neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii sosiaalihuollon asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaaliasiamiespalvelut tuottaa Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy. Sosiaaliasiamiehen palvelu on maksutonta. Sosiaaliasiamiehen tapaamisesta sovitaan erikseen.

Lomake muistutuksen tekemiseen

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020

Yhteystiedot:
Sosiaaliasiamies Satu Loippo
Pikassos Oy
050 599 6413
ma klo 12–15, ti–to klo 9–12, pe ei puhelinaikaa
satu.loippo(at)pikassos.fi

Sosiaaliasiamiehelle voi lähettää postia sähköisessä muodossa Suomi.fi-palvelun kautta.

Postiosoite:
Pikassos Oy / Satu Loippo
Åkerlundinkatu 2 A, 3 krs
33100 Tampere

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 3 Kyllä 3 Ei 3