Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Jokapäiväisessä elämässä saattaa tulla vastaan tilanne, jolloin ehkä kaipaamme tueksemme Rakennamme sovintoaulkopuolista, puolueetonta neuvotteluapua. Kyseessä saattaa olla vahingossa rikottu ikkuna, naapurien välinen eripura, kunnianloukkauksena koettu sanominen tai rikosilmoitukseen johtanut tapahtuma. Tällöin jokaisella on mahdollisuus tiedustella apua rikos- ja riita-asioiden sovittelusta.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakiin (1015/2005) perustuvaa, vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua, jossa osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti, tasavertaisesti ja vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Osapuolet pääsevät käymään vuoropuhelua rikoksesta tai riidasta ja sen seurauksista ja miten asia mahdollisesti voidaan hyvittää tai korjata.

Sovittelussa voidaan käsitellä rikosasioita (esim. vahingonteot, pahoinpitelyt, varkaudet, ryöstöt, omaisuusrikokset, luvattomat käytöt ja käyttövarkaudet, kotirauhan rikkomiset, kunnianloukkaukset) ja pienehköjä riita-asioita. Myös alle 15-vuotiaiden tekemiä rikoksia voidaan sovitella. Sovittelu edellyttää kuitenkin kaikkien osapuolten suostumusta.

Sovittelijoina toimivat vapaaehtoiset, vaitiolovelvolliset, tehtävään koulutetut sovittelijat ammattihenkilöstön ohjauksessa ja valvonnassa.

Yhteystiedot:

Kanta-Hämeen sovittelutoiminnan tuottamisesta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, jonka sivuilta löydät lisää tietoa asiasta. Ota rohkeasti yhteyttä!

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 2 Kyllä 4 Ei 2