Asumiskuntoutus

Riihimäen kaupungin Tiilikadun kuntoutumisyksikkö tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua eri elämänhallinnan ongelmissa esimerkiksi päihteet, mielenterveys, peliriippuvuus. Talon toimintaa ohjaa päihteettömyys ja yhteisöllisyys. Tiilikadulla on kaksikymmentä yksiötä.

Asiakkaat ohjautuvat Tiilikadulle muun muassa A-klinikan, sosiaalitoimen, psykiatrian yksikön ja terveskeskuksen kautta. Ennen asiakkaaksi tuloa tekee sosiaalityöntekijä yhdessä Tiilikadun työntekijän kanssa palvelutarpeen arvion. Asumispäätöksen ja maksusitoumuksen tekee sosialityöntekijä. Asiakkaalle tehdään yhteistyössä kuntoutussuunnitelma, mitä tarkastetaan yhteistyössä säännöllisesti.

Lyhytaikainen kuntoutus

Lyhtytaikaiseen kuntoutukseen tai intervallipaikalle voi tulla henkilö, kenellä on oma asunto, mutta tarvitsee intensiivistä kuntoutusta elämänhallinnan äkillisesti heiketessä esimerkiksi retkahduksen tai äkillisen elämänkriisin takia. Päätöksen kuntoutuksesta tekee alueen sosiaalityöntekijä.

Arviointiasiakkaat

Elämänhallintaan liittyvien asioiden johdosta voi asiakas tulla arviointjaksolle. Jakso on kahden viikon mittainen. Päätöksen arviointijaksolle tekee alueen sosiaalityöntekijä.

Asumispalveluihin voi tulla myös Lopen ja Hausjärven alueelta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 2 Kyllä 3 Ei 2