Tiilikadun kuntoutumisyksikkö

Tiilikadun kuntoutumisyksikkö tuottaa kuntouttavaa asumispalvelua, lyhytaikaista kuntoutusta sekä tuettua asumista. Tiilikadun kuntoutumisyksikössä on yksi kriisipaikka, jolla pyritään vastaamaan äkilliseen lyhytaikaiseen tarpeeseen.

Kuntoutus

Asumiskuntoutus

Riihimäen kaupungin Tiilikadun kuntoutumisyksikkö tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua eri elämänhallinnan haasteissa, mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Talon toimintaa ohjaa päihteettömyys ja yhteisöllisyys.

Asiakkaat ohjautuvat Tiilikadun kuntoutumisyksikköön sosiaalityöntekijän kautta, joka tekee asiakkaalle asumispäätöksen. Asiakkaalle tehdään kuntoutussuunnitelma, joka tarkistetaan yhteistyössä säännöllisesti sosiaalityöntekijän kanssa.

Lyhtytaikaiseen kuntoutukseen tai intervallipaikalle voi tulla henkilö, kenellä on oma asunto, mutta joka tarvitsee intensiivistä tukea elämänhallinnan äkillisesti heiketessä esimerkiksi retkahduksen tai äkillisen elämänkriisin takia. Päätöksen kuntoutuksesta tekee alueen sosiaalityöntekijä.

Kriisipaikka

Kriisipaikalle voidaan tulla lyhytaikaisesti äkillisen elämäntilanteen muuttuessa tai jonkin äkillisen elämätilanteen kriisiytyessä. Päätöksen kriisipaikalle tulosta tekee sosiaalityö.

Tuettu asuminen

Tuetussa asumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan. Päihde- ja mielenterveystyö (Tassu-tiimi) tekee tuettua asumista kuntouttavalla työotteella antaen ohjausta ja tukea erilaisissa elämänhallinnallisissa asioissa.

Omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Tiilikadun kuntoutumisyksikkö
Tiilikatu 4, 11120 Riihimäki
Päivystysnumero 050 455 2538/ohjaajat

Piia Elovaara
palveluvastaava
050 439 2130
Tiilikadun kuntoutumisyksikkö

Pauliina Siik
palveluvastaava
050 538 7294

sairaanhoitajat:
050 454 7828

 

Tiilikadun kuntoutumisyksikkö

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 12 Ei 5 Kyllä 12 Ei 5