Tiilikadun kuntoutumisyksikkö

Tiilikadun kuntoutumisyksikkö tuottaa kuntouttavaa asumispalvelua, lyhytaikaista kuntoutusta ja intervallijaksoja. Lisäksi Tiilikadun kuntoutumisyksikössä toimii Turvakotihuone-palvelu.

Kuntoutus

Asumiskuntoutus

Riihimäen kaupungin Tiilikadun kuntoutumisyksikkö tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua eri elämänhallinnan ongelmissa esimerkiksi päihteet, mielenterveys, peliriippuvuus. Talon toimintaa ohjaa päihteettömyys ja yhteisöllisyys. Tiilikadulla on kaksikymmentä yksiötä.

Asiakkaat ohjautuvat Tiilikadulle muun muassa A-klinikan, sosiaalitoimen, psykiatrian yksikön ja terveskeskuksen kautta. Ennen asiakkaaksi tuloa tekee sosiaalityöntekijä yhdessä Tiilikadun työntekijän kanssa palvelutarpeen arvion. Asumispäätöksen ja maksusitoumuksen tekee sosialityöntekijä. Asiakkaalle tehdään yhteistyössä kuntoutussuunnitelma, mitä tarkastetaan yhteistyössä säännöllisesti.

Lyhytaikainen kuntoutus

Lyhtytaikaiseen kuntoutukseen tai intervallipaikalle voi tulla henkilö, kenellä on oma asunto, mutta tarvitsee intensiivistä kuntoutusta elämänhallinnan äkillisesti heiketessä esimerkiksi retkahduksen tai äkillisen elämänkriisin takia. Päätöksen kuntoutuksesta tekee alueen sosiaalityöntekijä.

Arviointiasiakkaat

Elämänhallintaan liittyvien asioiden johdosta voi asiakas tulla arviointjaksolle. Jakso on kahden viikon mittainen. Päätöksen arviointijaksolle tekee alueen sosiaalityöntekijä. Asumispalveluihin voi tulla myös Lopen ja Hausjärven alueelta.

Tiilikadun kuntoutumisyksikön tilat

Selviämishuoneeseen tullaan terveyskeskuksen päivystävän lääkärin lähetteellä tai A-klinikan sairaanhoitajan lähetteellä ennen kello 22.00. Selviämishuone on tarkoitettu myös Lopen ja Hausjärven alueelle.

Turvakotihuoneeseen tullaan alueen sosiaalityöntekijän tai sosiaalipäivystyksen lähetteellä, tai asikas suoraan itse. Turvakotihuone palvelee koko Kanta-Hämeen aluetta.

Tuettu asuminen

Tuetussa asumisessa asiakkat asuvat omissa kodeissaan. Päihde- ja mielenterveystyö (Pämi-tiimi) tekee tuettua asumista kuntouttavalla työotteella antaen ohjausta ja tukea erilaisissa elämänhallinnallisissa asioissa.

Lisäksi Y-säätiön hallinnoimia tukiasuntoja on tällä hetkellä 12 eri puolilla kaupunkia. Asuntoja haetaan kaupungin asuntosihteerin kautta. Pämi-tiimi antaa ohjausta myös tukiasuntoihin. Sosiaalityöntekijä tekee yhdessä Tiilikadun työntekijän kanssa palvelutarpeen arvioinnin. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen palvelun aloittamisesta sekä tuetussa asumisessa että tukiasumisessa.

Omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Tiilikadun kuntoutumisyksikkö
Tiilikatu 4, 11120 Riihimäki
Päivystysnumero 050 455 2538

Henkilökuntaan kuuluu tällä hetkellä kaksi sairaanhoitajaa ja seitsemän lähihoitajaa sekä ruokapalveluvastaava. Pämi-tiimissä on neljä lähihoitajaa.

Piia Elovaara
palveluvastaava
050 439 2130
Tiilikadun kuntoutumisyksikkö

Katariina Laine
sairaanhoitaja
050 454 7828

Tiilikadun kuntoutumisyksikkö

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 8 Ei 5 Kyllä 8 Ei 5