Mielenterveys- ja päihdeneuvottelukunta

Riihimäen mielenterveys- ja päihdeneuvottelukunta on Riihimäen kaupunginvaltuuston asettama yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoitoa Riihimäellä. Neuvottelukunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Neuvottelukunnan tarkoitus on

  • Käsitellä mielenterveys- ja päihdeasioiden yleiseen tilanteeseen sekä asiakkaiden palveluihin liittyviä kysymyksiä.
  • Kertoa näkemyksensä kaupungin poliittisten päätösten vaikutuksista mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asemaan.
  • Lisätä kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia palveluiden arviointiin ja kehittämiseen.
  • Olla kanava kaupungin hallinnon ja kaupunkilaisten välillä kehitettäessä mielenterveys- ja päihdepalveluita.
  • Neuvottelukunnalta voidaan pyytää kannanottoja ja lausuntoja em. asioihin liittyen.

Yhteystiedot

Sihteeri Piia Elovaara
piia.elovaara@riihimaki.fi
p. 050 439 2130

Puheenjohtaja Marjukka Kaitakorpi
marjukka@finfamikantahame.fi
p. 040 455 2160

Mielenterveys- ja päihdeneuvottelukunnan jäsenet 2019–2021

Puheenjohtaja Marjukka Kaitakorpi, omaistyöntekijä FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry, sijaisena toimii Satu Saarela, omaistyöntekijä FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry
Varapuheenjohtaja Miia Nahkuri, kaupunginhallitus
Sihteeri Piia Elovaara, palveluvastaava Riihimäen kaupunki, sijaisena toimii Pauliina Siik, palveluvastaava Riihimäen kaupunki
Samu Brusila, palveluvastaava Riihimäen kaupunki
Laura Jouttunpää, koulutettu kokemusasiantuntija
Esko Mattila, kokemusasiantuntija
Erja Hirviniemi, kaupunginhallitus
Tessa Saarinen, kaupunginvaltuusto
Marja-Liisa Saarinen, varavaltuutettu
Juha Hiltunen, kaupunginhallitus
Sari Jokinen, kaupunginhallitus
Risto Paajanen, kaupunginvaltuusto
Riihimäen mielenterveysyhdistys ry
Riihimäen seudun A-kilta ry

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1